Aktuality


1. 11. 2023
Odborná studie autorského kolektivu Ústavu soudního lékařství FN a LF UK Hradec Králové Hejna P, Kovařík D, Zátopková L, Pohlová Kučerová Š, Janík M. Ethmoidal labyrinth hemorrhage: a novel complement autopsy finding in fatal neck compression publikovaná v International Journal of Legal Medicine (Q1) získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší původní práci pro rok 2021.
30. 10. 2023
Dne 22. 9. 2023 pořádal Ústav soudního lékařství ve spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM mezioborový seminář s názvem Post mortem kardiogenetická diagnostika náhlé srdeční smrti. Semináře se ve Výukovém centru LF HK zúčastnilo více než 40 specialistů z oborů soudní lékařství, lékařská genetika a kardiologie, dalších více než 20 účastníků se připojilo virtuálně. Mimo bohatý odborný přednáškový program nabídl seminář také prostor pro širokou diskuzi všech odborností zajišťujících diagnostiku a péči o rodiny, které jsou postiženy geneticky vázaným onemocněním kardiovaskulárního aparátu. Cílem mezioborové spolupráce je v prvé řadě zajištění prevence náhlé srdeční smrti u přímých příbuzných.
 

 

  

 

 

 

 
10. 10. 2023
Dne 26. 9. 2023 proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové XIX. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové.
Akci zahájil a svým slovem provázel prim. MUDr. Miroslav Šafr. Před započetím prvního odborného bloku krátce vystoupil a posluchače přivítal děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. V rámci úvodního slova vystoupil rovněž přednosta pořádajícího pracoviště prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D, MBA a připomenul klíčové momenty pracoviště z první dekády působení v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Odborný program, rozdělený do dvou bloků, čítal cekem 8 odborných příspěvků pojednávajících o úmrtích spojených s pádem stromu, forenzních aspektech posuzování útoků pěstí, problematice úmrtí cizinců v Královéhradeckém kraji, fatální nehodě při potápění (kazuistické sdělení), úmrtích dětí nesených v šátku, kanibalizmu (kazuistické sdělení) a analýze dopisů na rozloučenou.
Mimo členů lékařského kolektivu pořádajícího pracoviště vystoupil také doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FASC (Klinika urgentní medicíny LF UK a FN Hradec Králové) s vyžádanou přednáškou zaměřenou na urgentní výkony prováděné v rámci přednemocniční a nemocniční péče, včetně názorných videoukázek.
Akce byla rovným dílem finančně podpořena Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové.'
Přednáškový den se těšil účasti cca 300 posluchačů z řad policistů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE a dalších odborníků z Královéhradeckého kraje a okolních regionů.

28. 7. 2023
V termínu 17. - 28. července 2023 proběhla na našem pracovišti pravidelná Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru Soudní lékařství. V letošním roce se stáže účastnilo celkem 6 atestantů (foto zprava): MUDr. Jana Hatlová (Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice), MUDr. Veronika Štufka (Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze), MUDr. Petra Daňková (Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice), MUDr. Michal Srník, MUDr. Adam Strnad (Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně), MUDr. Václav Svrchokryl (Ústav soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc). Odborná stáž byla zaměřena na vybrané kapitoly soudnělékařské praxe, které vycházejí z dlouhodobého odborného zaměření našeho pracoviště, včetně zpracování cvičných znaleckých posudků k mechanismu vzniku a kvalifikaci závažnosti poranění na základě spisové a zdravotnické dokumentace. Atestanti měli v průběhu stáže možnost nahlédnout do každodenního provozu našeho pracoviště. Součástí stáže byl také třídenní blok zaměřený na vypracování znaleckých posudků z oboru alkohologie, tuto část vedla Ing. Hana Vaněrková (externí lektorka toxikologie). Další výukové bloky proběhly pod vedením prof. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA a MUDr. Bc. Štěpánky Pohlové Kučerové, Ph.D.10. 6. 2023
V Čeperce dne 1. června 2023 proběhlo ku příležitosti ocenění vybraných odborníků setkání externích spolupracovníků Vzdělávacího centra v Pardubicích. Za dlouhodobou aktivní spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy za významný přínos k plnění poslání a úkolů tohoto útvaru byli jeho ředitelem oceněni prim. MUDr. Miroslav Šafr a Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové, v obou případech bronzovou medailí a diplomem.
 


11. 5. 2023

XIX. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení - 26. 9. 2023
(propozice v samostatné sekci)16. 12. 2022
PF 2023
10. 10. 2022

Odborný článek autorů našeho pracoviště Traumatic Decapitation of the Fetus During Birth: Criminalistic and Forensic Aspects. Am J Forensic Med Pathol. 2020 Sep;41(3):234-237 získal ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší článek v kategorii ‘‘soudní lékařství‘‘ za rok 2020. Odborný článek vznikl ve spolupráci se soudnělékařským ústavem v Brně. 

 


26. 9. 2022

Dne 20. 9. 2022 proběhl v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové XVIII. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové.
Akci zahájil a svým slovem provázel prim. M. Šafr. Před započetím prvního odborného bloku krátce vystoupili a posluchače přivítali děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Součástí úvodních ceremonií byla rovněž vzpomínka na zesnulého emeritního primáře našeho pracoviště MUDr. Josefa Pleskota a medailonek věnovaný kolegovi MUDr. Petru Lacinovi.
Odborný program, rozdělený do dvou bloků, čítal celkem 8 odborných příspěvků zaměřených na problematiku rdoušení, dopravních nehod cyklistů, pracovních úrazů, fatálních nehod spojených s jablky (kazuistická sdělení), spolupráci PČR a soudních lékařů při zjišťování příčin náhlé srdeční smrti, aktivní násilí proti dětem ze strany rodičů (kazuistická sdělení) a asfyxofilii. Odborný program završil host MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D. (Ústav soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc) s vyžádanou přednáškou na téma největší masové vraždy v historii ČR.
Akce byla finančně podpořena rovným dílem Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Přednáškový den se konal po 3leté odmlce (z důvodu epidemiologické situace) a těšil se účasti cca 300 posluchačů z řad policistů Královéhradeckého kraje a okolních krajů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE a dalších.

 


9. 9. 2022
Ve dnech 25.–28. srpna 2022 proběhl již 4. ročník Medikempu pro studenty středních škol, kteří mají zájem o studium medicíny. Na našem pracovišti byla návštěvním dnem sobota 27. srpna. Skupiny studentů provázeli prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D., a MUDr. Michaela Hanušová. Studentům prezentovali obecné informace o oboru soudní lékařství, součástí byla prohlídka našeho pracoviště, včetně pitevního traktu, CT a RTG sálu a laboratorního úseku. 
 

 


28. 7. 2022
Od 18. do 29. 7. 2022 proběhla na našem pracovišti pravidelná Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru soudní lékařství. V letošním roce se účastnilo 6 atestantů: MUDr. Lukáš Hanáček (Ústav soudního lékařství FN Plzeň), MUDr. Róbert Bazala (Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF a VFN), MUDr. Petra Hamříková (Oddělení soudního lékařství Liberecké nemocnice), MUDr. Veronika Králíková (Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc), MUDr. Leona Karásková (Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF a VFN) a MUDr. Dominika Brabcová (Ústav soudního lékařství 2. LF a FN Bulovka).
Odborná stáž byla zaměřena na vybrané kapitoly soudnělékařské praxe, které vycházejí z dlouhodobého odborného zaměření našeho pracoviště, včetně zpracování cvičných znaleckých posudků k mechanismu vzniku a kvalifikaci závažnosti poranění na základě spisové a zdravotnické dokumentace. Atestanti měli v průběhu stáže možnost nahlédnout do každodenního provozu domovského pracoviště. Součástí stáže byl také třídenní blok zaměřený na vypracování znaleckých posudků z oboru alkohologie. Výuka atestantů proběhla pod vedením prof. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, MUDr. Bc. Štěpánky Pohlové Kučerové, Ph.D. a Ing. Hany Vaněrkové (externí lektorka toxikologie).
 


14. 5. 2022

XVIII. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení - 20. 9. 2022
(propozice v samostatné sekci)


14. 2. 2022
Dne 26. 1. 2022 proběhly elektronické volby do výboru a do revizní komise České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP pro funkční období 2022-2026. Do 11členného výboru odborné společnosti byli zvoleni celkem 3 zástupci z LF HK/FN HK. Na pozici předsedy výboru byl znovu zvolen prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA (Ústav soudního lékařství). Za nové členy výboru byli zvoleni MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D. (Ústav soudního lékařství) a RNDr. Martin Mžik, Ph.D. (Ústav klinické biochemie a diagnostiky).


15. 12. 2021
PF 2022


3. 11. 2021
Odborná studie autorského týmu z Chirurgické kliniky a z Ústavu soudního lékařství FN a LF UK Hradec Králové Trlica J, Kučerová Š, Kočová E, Kočí J, Habal P, Raupach J, Guňka I, Nechvátal L, Páral J, Šimek J, Šmejkal K, Frank M, Dědek T. Deceleration thoracic aortic ruptures in trauma center level I areas: a 6-year retrospective study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Dec;45(6):943-949. (Q2; IF 1.781) získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší původní práci pro rok 2019.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. 9. 2021
  
Ve dnech 19.–30. 7. 2021 proběhla na Ústavu soudního lékařství Specializační předatestační odborná stáž, jíž se zúčastnili čtyři atestanti: MUDr. Alžběta Blanková (Krajská nemocnice Liberec a.s.), MUDr. Adriana Gavronová (Fakultní nemocnice Olomouc), MUDr. Klára Handlosová (Fakultní nemocnice Ostrava) a MUDr. Dalibor Kovařík (Fakultní nemocnice Hradec Králové). Odborná stáž byla zaměřena na vybrané kapitoly soudnělékařské praxe, které vycházejí z dlouhodobého odborného zaměření našeho pracoviště (soudnělékařská balistika, soudnělékařská diagnostika násilných forem dušení a úmrtí souvisejících s působením teplotních extrémů, forenzní radiologie, forenzní kardiopatologie, forenzní alkohologie, forenzní sérologie a další). V průběhu stáže probíhaly obhajoby cvičných soudnělékařských znaleckých posudků v simulované soudní síni.4. 6. 2021

S politováním oznamujeme, že z důvodu nejisté a potenciálně nestabilní epidemiologické situace stran COVID-19 v nejbližších měsících se v letošním roce neuskuteční tradiční Soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení. Věříme, že v roce 2022 bude již situace stabilizovaná a předvídatelná, a XVIII. ročník této odborné přednáškové akce tak budeme moci uskutečnit v obvyklém zářijovém termínu. Děkujeme za pochopení.


1. 2. 2021

Sekundární lékařka a odborná asistentka našeho pracoviště MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová zdárně ukončila doktorské studium v oboru Patologie na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Na podkladě úspěšné obhajoby dizertační práce Benefity CT vyšetření v soudním lékařství ji byl udělen akademický titul "doktor" ve zkratce Ph.D.

 


16. 12. 2020

PF 2021
 


31. 7. 2020
Ve dnech 20. až 31. července proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové dvoutýdenní specializační odborná stáž (II), které se zúčastnili atestanti ze tří soudnělékařských pracovišť České republiky (Vojenský ústav soudního lékařství ÚVN a VoFN v Praze; Ústav soudního lékařství LF UO a FN Ostrava; Oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice, a.s.). Stáž byla zaměřena na vybrané kapitoly soudnělékařské praxe, které tematicky vycházejí z dlouhodobého odborného profilu našeho pracoviště (soudnělékařská balistika, soudnělékařská diagnostika násilných forem dušení a úmrtí souvisejících s působením teplotních extrémů, forenzní radiologie, forenzní kardiopatologie, forenzní alkohologie, forenzní sérologie a další). V průběhu stáže probíhaly obhajoby cvičných soudnělékařských znaleckých posudků v simulované soudní síni.8. 7. 2020

Naše pracoviště navázalo odbornou spolupráci se Semmelweisovou univerzitou v Budapešti (Department of Languages for Specific Purposes) zaměřenou na kvalitativní a kvantitativní analýzu forenzně relevantní medicínské terminologie v česky, resp. maďarsky psané zdravotnické dokumentaci obětí fyzického násilí. Korektně používaná medicínská terminologie představuje vedle správného způsobu klinického forenzního vyšetření základní předpoklad pro adekvátní/objektivní expertní posouzení poškození zdraví ze soudnělékařského hlediska.


9. 3. 2020
Naše pracoviště participovalo na odborné studii kolegů z Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, Fingerlandova ústavu patologie, Porodnické a gynekologické kliniky a IV. interní hematoonkologické kliniky Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové zaměřené na analýzu epigenetických změn 4 genů (CDH13, HNF1B, PCDH17, resp. GATA4) a jejich klinické využití pro časnou detekci high-grade karcinomu vaječníku. Výsledky byly prezentované ve studii Identification of a four-gene methylation biomarker panel in high-grade serous ovarian carcinoma publikované v respektovaném časopise Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IF 3.638, Q1).
 


2. 3. 2020

V mezioborové spolupráci s Katedrou biochemických věd Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedrou experimentální genetiky Technické univerzity Mnichov a Ústavem experimentální genetiky Helmholzova centra v Mnichově naše pracoviště participovalo na výzkumné studii zaměřené na charakteristiku a objasnění biologické funkce enzymu DHRS1, který hraje důležitou roli v metabolismu endogenních steroidů a xenobiotik. Spolupráce vyústila v původní odbornou studii Initial characterization of human DHRS1 (SDR19C1), a member of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily publikovanou v prestižním časopise Journal Of Steroid Biochemistry And Molecular Biology (IF 3,785, Q2).23. 1. 2020

Přednosta pracoviště prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, byl na návrh děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., jmenován členem Vědecké rady této fakulty při jejím slavnostním výročním zasedání v Hotelu International v Brně.22. 1. 2020

Dne 22. ledna se našem pracovišti pod patronací České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP uskutečnil celostátní workshop zaměřený na diagnostiku náhlé srdeční smrti. Hlavním cílem odborného setkání byla finalizace mezioborového standardního operačního a diagnostického postupu na soudnělékařských pracovištích v případech náhlé srdeční smrti u jedinců do 40 let věku. Workshopu se zúčastnilo celkem 19 soudních lékařů téměř ze všech soudnělékařských pracovišť z České republiky a jeden zahraniční pozorovatel, člen interdisciplinární pracovní skupiny Náhlá smrt.
 

 18. 12. 2019

Přednosta pracoviště doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, byl na návrh rektora Univerzity Karlovy jmenován prezidentem České republiky univerzitním profesorem pro obor Soudní lékařství s účinností od 28. listopadu 2019, jmenovací dekret převzal z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., dne 18. prosince při slavnostní inauguraci v Karolinu. 


 


4. 12. 2019

Dne 4. prosince 2019 se na půdě Ústavu soudního lékařství LF HK a FN Hradec Králové uskutečnily v pořadí již druhé atestační zkoušky z oboru Soudní lékařství. Atestační zkoušku úspěšně složily tři uchazečky – MUDr. Barbora Krupičková, MUDr. Jiřina Novotná (obě z Ústavu soudního lékařství 2. LF a Nemocnice Na Bulovce) a MUDr. Jitka Pažinová (Ústav soudního lékařství LFP UK a FN Plzeň). V atestační zkušební komisi zasedlo celkem pět členů: doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, MUDr. Jiří Hladík, MUDr. Petr Tomášek a doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA (předseda komise).

28. 10. 2019
Doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, se v rámci evropského projektu RiVi (Rights of Victims of Survived Bodily Harm and Improved Access to Clinical Forensic Examinations) zúčastnil pracovního dne zaměřeného na klinické forenzní vyšetřování v evropském kontextu. Zázemí pro setkání poskytl Ústav soudního lékařství v Hannoveru (Institute für Rechtsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover, Deutschland). Leitmotivem prezentací účastníků a následné panelové diskuze u kulatého stolu byla senzitizace klinického forenzního vyšetřování a zvyšování jeho dostupnosti v členských zemích Evropské unie.  Setkání se dále zúčastnili: Univ. Prof. Dr. med. Michael Klintschar (Institute of Rechtsmedizin, Medizinische Hochschule Hannover), Ao. Univ. Prof. Dr. med. Andrea Berzlanowich (Zentrum für Rechstmedizin, Medizinische Universität Wien), Dr. jur. Barbara Linder & Mag.A. Agnes Taible (Ludwig-Boltzman Institute für Humanrechte, Wien), Univ. Prof. Dr. Andrea Verzeletti (Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica, sezione di medicina legale, Università degli Studi di Brescia).
 

 2. 10. 2019

Odborná studie autorů našeho pracoviště Laryngohyoid fractures in suicidal hanging: A prospective autopsy study with an updated review and critical appraisal. Forensic Sci Int. 2018; 290:70-84 (IF 1,974; Q2) získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci v oborové kategorii "soudní lékařství" za rok 2018 (1. místo). Odborná publikace vznikla ve spolupráci s Antropologickým ústavem v Brně a se soudnělékařskými ústavy v Plzni a v Martině.
 
Knižní publikace Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie (Grada, 2018), který byl sestaven s editorským i autorským přispěním kolegů z našeho pracoviště získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci za rok 2018.


26. 9. 2019
Přednosta pracoviště doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, v rámci jmenovacího řízení v oboru Soudní lékařství (1. lékařská fakulta UK) vystoupil před plénem Vědecké rady Univerzity Karlovy a přednesl inaugurační přednášku na téma budoucnost soudního lékařství. Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada Univerzity Karlovy doporučila předložit návrh ke jmenování univerzitním profesorem prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k podpisu prezidentu republiky
 

25. 9. 2019
Odborná asistentka a tajemník našeho pracoviště MUDr. Lenka Zátopková zdárně ukončila studium doktorského studijního programu Patologie na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Na základě úspěšné obhajoby dizertační práce Synoviální hemoragie kolenních kloubů jako vitální znak prochlazení ji byl udělen akademický titul "doktor" ve zkratce Ph.D.


18. 9. 2019

Dne 17. 9. 2019 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil XVII. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové. V odborném programu aktivně vystoupili lékaři ÚSL se sděleními na téma úmrtí při sportu, genetické pitvy, úrazů na železničních přejezdech, fenomenologie vražd sekerou, utonutí v dětském věku a neobvyklé sebevraždy s náboženským podtextem.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: MUDr. Želmíra Herrová, emeritní primářka Sexuologického oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, se sdělením na téma individuálních příčin a předpokladů vraždy z vilnosti, a Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA, z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, s prezentací symboliky kriminálního tetování v prostředí mužských věznic. Posluchače úvodním slovem přivítal ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma prohlídky mrtvého těla na místě nálezu, identifikačních markant ze soudnělékařského hlediska, utonutí a patologie srdce. Přednáškového dne se zúčastnilo cca 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších. Akci finančně rovným dílem podpořily Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
30. 7. 2019
Ve dnech 15. až 26. července proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové dvoutýdenní specializační odborná stáž (II), které se zúčastnily atestantky ze tří pražských fakultních soudnělékařských pracovišť (Ústav soudního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FNKV). Stáž byla zaměřena na vybrané kapitoly ze soudního lékařství, které vycházejí z dlouhodobého odborného zaměření našeho pracoviště (soudnělékařská diagnostika utonutí a nález mrtvého těla ve vodě, střelná poranění, asfyxie, forenzní kardiopatologie, forenzní alkohologie, forenzní sérologie, forenzní radiologie a další). V průběhu stáže probíhaly obhajoby cvičných soudnělékařských znaleckých posudků v simulované soudní síni.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30. 4. 2019
Odborná studie autorů našeho ústavu Hypothermia provokes hemorrhaging in various core muscular groups. How many of them could we have missed? Int J Leg Med. 2017; 131(5):1423-1428 (IF 2,382; Q1), získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší časopiseckou publikaci za rok 2017. Studie vznikla ve spolupráci se soudnělékařskými ústavy v Martině (SK), Lublinu (PL) a Lausanne (CH).

 


24. 4. 2019

Knižní publikace Advokáti mrtvých: Rozhovory se soudními lékaři (Galén, 2017) autorů Pavla Nečase (Ústav jazyků LF HK) a Petra Hejny získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci v roce 2016/2017.
 


30. 1. 2019

Fakultní nemocnice Hradec Králové podpořila vnitřní grantový projekt Post-mortem redistribuce léčiv vybraných psychofarmak, jehož cílem je experimentální studium změn koncentrací určitých léčiv v tělních tekutinách v závislosti na době uplynuvší od smrti (přesně definované časové intervaly). Hlavním řešitelem je PharmDr. Vít Šesták Ph.D., s kolegy Mgr. Martinem Mžikem a RNDr. Soňou Fekete (Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN HK). V roli spoluřešitelů na projektu dále participují lékaři našeho pracoviště – MUDr. Dalibor Kovařík a doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA.
 

17. 1. 2019
 
Pod editorským vedením prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., doc. MUDr. Františka Vorla, CSc., a doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, v těchto dnech v nakladatelství Grada Publishing, a. s., vyšel Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. Na slovníku participoval mezioborový autorský kolektiv z České i Slovenské republiky. Slovník obsahuje více než 3 200 odborných hesel a je určen nejen pro soudní lékaře, ale i pro odborníky z příbuzných lékařských (např. traumatologie, ortopedie, chirurgie, psychiatrie a další) i nelékařských oborů (toxikologie, genetika, balistika, kriminalistika a další). Kniha je volným pokračováním dvoudílné celostátní učebnice Soudní lékařství.

 

 
21. 12. 2018

PF 201921. 11. 2018
Dne 9. 10. 2018 navštívili naše pracoviště soudní lékaři z Ruska, a to konkrétně prof. Maxim A. Kislov z Úřadu soudnělékařských expertíz a Státní zdravotnické instituce moskevské oblasti v Moskvě, a doc. Konstantin M. Krupin z Oblastního úřadu pro soudnělékařské expertízy a Oddělení morfologie a patologie Lékařské univerzity "Reaviz", GBUZ v Samaře, v doprovodu preparátora a pitevního laboranta Jana Frišhonse z Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně. Kolegové za doprovodu přednosty ÚSL doc. MUDr. Hejny a primáře pracoviště MUDr. Šafra po krátkém přivítání absolvovali prohlídku naší budovy a seznámili se se všemi provozy, kdy ocenili zejména moderní ráz pavilonu i jednotlivých pracovních úseků, organizaci pracovních činností a dále přítomnost CT přístroje na pracovišti. Bohatá diskuse v průběhu exkurze zahrnovala rovněž pozitivní konfrontaci zkušeností z rutinní praxe na příslušných soudnělékařských pracovištích v Rusku a v České republice. Závěrem akce, která probíhala ve velmi příjemném rozpoložení, je příslib odborné spolupráce ústavů soudního lékařství v Hradci Králové, Moskvě a Samaře do budoucna.
 


27. 9. 2018

Pod záštitou výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP naše pracoviště zorganizovalo ustanovující setkání pracovní skupiny Náhlá srdeční smrt, jejímž posláním je harmonizace diagnostických postupů u případů náhlého úmrtí z kardiovaskulárních příčin u jedinců do 40 let věku a rozvoj mezioborové spolupráce zaměřené na související primární prevenci včetně genetického a klinického vyšetřování osob v potencionálním riziku. Kolokvia se v Lékařském domě v Praze zúčastnilo celkem 11 pozvaných specialistů z oborů kardiologie, klinická genetika, pediatrie a soudní lékařství.
 


21. 9. 2018

Dne 18. 9. 2018 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil XVI. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové. V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními na téma samovznícení lidského těla, statistiky dopravních nehod v Královéhradeckém kraji ve vybraných obdobích, forenzního významu žaludku coby orgánu, dvojnásobného úmrtí při saunování, úmrtí osob bez domova a úmrtí za použití neobvyklých střelných zbraní.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: Mgr. Vladimír Dzuro, vedoucí kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku, bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu pro zločiny v bývalé Jugoslávii, se sdělením na téma vyšetřování vraždy chorvatských válečných zajatců srbskými paravojenskými jednotkami v obci Ovčara nedaleko Vukovaru, a dále Mgr. Martin Mžik, toxikolog Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN HK, s prezentací principů toxikologického vyšetřování, laboratorního zázemí a vyšetřovacích metod používaných v rámci rutinní praxe. Posluchače úvodním slovem přivítal ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., závěrečné slovo držel prof. MUDr. Oldřich Fryc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství v Ženevě.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma ozdobné tetováže, významu CT vyšetření v běžném pitevním provozu, úrazů zemědělskými stroji, druhů pitev a toxikologického zázemí ÚKBD FN HK. Přednáškového dne se zúčastnilo přes 250 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci finančně rovným dílem podpořily Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
14. 9. 2018
Mezinárodní autorský kolektiv (Švýcarsko - Francie - Polsko - Česká republika) se senior autorskou participací našeho pracoviště publikoval v prestižním americkém časopise Journal of Forensic Sciences odborný příspěvek zaměřený na význam sekčního nálezu plic pro diagnostiku celkového prochlazení organizmu - Letter to editor - Pulmonary Edema and Pink Markings on the Lungs in Hypothermia

Letter to the EditorPulmonary Edema and Pink Markings
on the Lungs in HypothermiaLetter to the EditorPulmonary Edema and Pink Markings
on the Lungs in Hypothermia
 

 


27. 8. 2018

Časopis Soudní lékařství uveřejnil rozhovor s nestorem české kriminalistiky a emeritním vyšetřovatelem 1. oddělení vražd v Praze plk. Mgr. Jiřím Markovičem. Rozhovor v šumavských Prášilech zprostředkovali a pro publikování zaznamenali lékaři našeho pracoviště - prim. MUDr. Miroslav Šafr a MUDr. Michaela Ublová, Ph.D.30. 7. 2018

Prestižní americký časopis Journal of Forensic Sciences publikoval příspěvek lékařů našeho ústavu věnovaný neobvyklému případu kombinované sebevraždy s použitím expanzní pistole – An Unplanned Complex Suicide by Multiple Blank Cartridge Gunshots and Cutting.


28. 7. 2018
Ve dnech 16. až 27. 7. proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové dvoutýdenní specializační odborná stáž, jíž se zúčastnilo celkem šest frekventantů z 5 soudnělékařských pracovišť. Stáž byla zaměřena na vybrané soudnělékařské okruhy, které vycházejí z dlouhodobého odborného zaměření královéhradeckého pracoviště (koncepce soudnělékařské služby, asfyxie, utopení a nález mrtvého těla ve vodě, střelná poranění, úraz elektrickým proudem, forenzní alkohologie, forenzní sérologie, forenzní radiologie a další). V průběhu stáže probíhaly obhajoby cvičných soudnělékařských znaleckých posudků v simulované soudní síni.
9. 7. 2018

Mezioborový autorský tým pod vedením lékařů z našeho pracoviště publikoval v prestižním časopise Forensic Science International state-of-art příspěvek zaměřený na problematiku zlomenin jazylky a hrtanových chrupavek u oběšení – Laryngohyoid Fractures in Suicidal Hanging: A Prospective Autopsy Study with an Updated Review and Critical Appraisal. Na příspěvku spolupracovali kolegové z Ústavu soudního lékařství JSL UK a UN v Martině, Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Plzni a Ústavu antropologie PřF MU v Brně.
 


12. 6. 2018

Ve dnech 11. a 12. června doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, reprezentoval Českou republiku v rámci evropského projektu JUSTeU na mezinárodním workshopu věnovaném problematice standardizace postupů pro klinické forenzní vyšetřování obětí fyzického násilí v rakouském Grazu. Workshopu se účastnili pozvaní přední odborníci z Rakouska, Německa, Itálie, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Irska, Portugalska a Lucemburska. Na projektu JUSTeU participuje celkem pět univerzitních ústavů soudního lékařství z Rakouska, Německa a České republiky (Graz, Hannover, Heidelberg, Brescia, Hradec Králové). Partnerem projektu pro související legislativní otázky je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
 


22. 5. 2018

Odborná asistentka a sekundární lékařka našeho pracoviště MUDr. Michaela Ublová úspěšně ukončila studium doktorského studijního programu Patologická anatomie a soudní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě úspěšné obhajoby dizertační práce Intoxikace oxidem uhelnatým. Vývoj a současný trend smrtelných otrav oxidem uhelnatým ji byl udělen akademický titul doktor ve zkratce Ph.D.
 


12. 12. 2017
Uvedení a křest knihy ADVOKÁTI MRTVÝCH Rozhovory se soudními lékaři

Dne 7. 12. 2017 proběhlo ve Výukovém centru Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové slavnostní představení knihy ADVOKÁTI MRTVÝCH - Rozhovory se soudními lékaři. Akce se zúčastnilo více než 70 hostů z řad odborné i laické veřejnosti. Z narátorů knihy byli přítomni prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., MUDr. Olga Císařová, MUDr. Jaromír Hrubecký, MUDr. Josef Pleskot, MUDr. Petr Lacina a předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie doc. MUDr. František Vorel, CSc.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. 12. 2017
Pod autorským a editorským vedením PhDr. Pavla Nečase, Ph.D. z Ústavu jazyků Lékařské fakulty v Hradci Králové a doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, přednosty Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové vyšla v nakladatelství Galén kniha ADVOKÁTI MRTVÝCH Rozhovory se soudními lékaři. Kniha obsahuje dvacet jedna rozhovorů s českými, moravskými a slovenskými soudními lékaři a lékařkami. Rozhovor poskytli Jiřina Bauerová, Ivan Bouška, Olga Císařová, Michal Dogoši, Ivana Dvořáčková, Oldřich Fryc, Miroslav Hirt, Jaromír Hrubecký, Tatiana Hulejová, Přemysl Klír, Josef Korbička, Pavel Kubišta, Helena Kvapilová, Petr Lacina, Svatopluk Loyka, Alexander Pilin, Josef Pleskot, Vladimír Porubský, Jiří Štefan, František Vorel sen. a František Vorel jun. Kniha tak zachycuje myšlenky, vzpomínky, zkušenosti a názory starší generace reprezentantů oboru, který je obestřen různými klamnými představami, ba někdy i mylně zaměňován či směšován s patologií. Hodnota knihy spočívá především v osobních poznatcích vázaných na ústní sdělení odborníků působících v dané době. 25. 9. 2017

Dne 19. září 2017 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil jubilejní XV. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové. V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na téma hodnocení střelných poranění z pohledu CT vyšetření, diagnostického potenciálu pitvy, fenomenologie sebevražd dětí a dospívajících, kasuistického sdělení, krevních stop na místě činu, resuscitačních artefaktů a poranění psy.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze, se sdělením na téma Podněty policejních orgánů a činnost státního zástupce při úkonech zasahujících do základních práv jedince, a dále prof. MUDr. Oldřich Fryc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství v Ženevě, se sdělením na téma Spolupráce soudního lékaře s policií. V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma vývoje posmrtných změn v čase, morfologického obrazu ischemických změn myokardu a úrazu elektrickým proudem o vysokém napětí. Přednáškového dne se zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci stejně jako v minulých letech finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.
1. 8. 2017
Ve dnech 17. až 28. července proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové dvoutýdenní předatestační stáž, jíž se zúčastnilo celkem šest lékařek ze tří soudnělékařských ústavů (Praha, Brno, Hradec Králové). Stáž byla zaměřena na vybrané soudnělékařské okruhy, které vychází z dlouhodobého odborného zaměření královéhradeckého pracoviště (koncepce soudnělékařské služby, určování doby smrti v časné postmortální periodě, střelná poranění, dušení, utonutí a nález mrtvého těla ve vodě, úraz elektrickým proudem, forenzní alkohologie a další). V průběhu stáže byly navíc demonstrovány četné tematické kazuistiky, zajímavé pitevní nálezy, možnosti zobrazovacích metod v soudnělékařské diagnostice (skiagrafie, skiaskopie, PMCT, statická PMCTA) a probíhaly cvičné obhajoby znaleckých posudků z odvětví soudní lékařství v simulované soudní síni.

23. 2. 2017
Pitva: historie poznávání lidského těla

V nakladatelství Galén právě vychází další knižní počin královéhradecké patologické a soudnělékařské školy věnovaný pitvě a historii poznávání lidského tělu v běhu dějin anatomie, patologie a soudního lékařství.

Z anotace knihy: "Jedno z prvních úsloví, se kterým se setká každý student medicíny, praví: Mrtví učí živé. Medicína v dnešní době využívá řadu nových technologií, intervenčních a zobrazovacích metod, robotické operace, molekulární testy atp. Přesto zůstává jedním z nejúčinnějších nástrojů poznání a poučení pro lékaře pitva, která je starší než většina operačních výkonů. V historii medicíny neposkytlo generacím lékařů více poznatků pro pochopení stavby a funkce lidského těla ve zdraví i nemoci než právě pitvy.  Ty se po staletí zásadně nezměnily a jsou stále "živým mostem" mezi dávnou minulostí a dneškem. Tato populárně naučná kniha tří lékařů, nabízí procházku historií poznávání lidského těla. Je určena široké čtenářské veřejnosti, která hledá informace a poučení a tématu dnešní době poněkud nepohodlném a odsouvaném, nicméně dotýkajícím se s neodvratitelnou jistotou v nějaké podobě každého člověka."

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
www.uslhk.cz » Aktuality