MUDr. Lenka Zátopková, Ph.D.


tel.:   495 83 6829, 6803 
e-mail: zatopkoval@lfhk.cuni.cz, lenka.zatopkova@fnhk.cz


Zaměstnání

2004–2009 – lékař na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
2009–2010 – lékař na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
2011–dosud – odborný asistent Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

2004 – absolutorium z všeobecného lékařství na LF UP v Olomouci
2007 – ukončen společný základní kmen pro obor patologie
2009 – atestace z oboru soudní lékařství
2019 – doktorské studium na LF HK v oboru patologie/soudní lékařství – titul Ph.D.


Jiná praxe

2009–dosud – znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Přehled publikační aktivity

V rámci odborných sjezdů, setkání a kongresů přednášková činnost jak pro potřeby Policie ČR, tak pro příbuzné lékařské i nelékařské obory.
Autorka a spoluautorka 28 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích, z toho 15 v časopisech s IF (4x jako první autor, 1x jako druhý autor, 7x jako senior autor). Spoluautor dvou vysokoškolských učebnic soudního lékařství a výkladového slovníku soudnělékařské terminologie.

Specializace
 

Násilná smrt v důsledku fyzikálních vlivů (především prochlazení)

Diagnostika utopení

Využití digitální fotografie a zobrazovacích metod v soudním lékařství


www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Lenka Zátopková, Ph.D.