2013


1. Hejna P, Bohnert M. Decapitation in suicidal hanging - vital reaction patterns. J Forensic Sci. 2013; 58:270-277 (IF 1.244).


2. Hejna P, Šafr M, Zátopková L., Straka L. Circular saw-associated fatality mimicking gunshot injury. J Forensic Sci. 2013; 58:267-269 (IF 1.244).


3. Hejna P. Margaret M. Stark (ed): Clinical forensic medicine: a physician’s guide. Forensic Sci Med Pathol. 2013; 9:134 (IF 2.438).


4. Hejna PUnusual suicide using a table saw. Forensic Sci Med Pathol. 2013; 9:446-448 (IF 2.438).


5. Hejna P, Ublová M, Voříšek V. Black oesophagus: acute oesophageal necrosis in fatal haloperidol intoxication. J Forensic Sci. 2013; 58:1367-1369 (IF 1.244). 


6. Straka L, Novomeský F, Gavel A, Mlynár J, Hejna P. Suicidal nitrogen inhalation by use SCUBA full-face diving mask. J Forensic Sci. 2013; 58:1384-1387 (IF 1.244). 


7. Straka L, Novomeský F, Janík M, Štuller F, Zubor P, Hejna P. Snow groomer vehicle-related fatality: an illustrative case study of the importance of medico-legal involvement. Am J Forensic Med Pathol. 2013; 34:181-184 (IF 0.883).

8. Straka L, Novomeský F, Štuller F, Janík M, Krajčovič J, Hejna PA planned complex suicide by gunshot and vehicular crash. Forensic Sci Int. 2013; 10:e50-53 (IF 2.307).


9. Hirt M, Hejna P, Planka B. Metodický postup pro vyjímání střel při pitvě střelného poranění. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP 2013.

10. Janík M, Kučerová Š, Ublová M, Hejna P. Giant Lambl's excrescence - a rare incidental finding at cardiac autopsy. Forensic Sci Med Pathol. 2013; 9:585-587 (IF 2.438). 


11. Ublová M, Kučerová Š, Šafr M. Tělo vytažené z vody. Urg med. 2013; 1:20-23.

12. Urbanová P, Hejna P, Zátopková L, Šafr MThe morphology of human hyoid bone in relation to sex, age and body proportions. HOMO, J Comp Hum Biol. 2013; 64:190-204 (IF 0.542).

13. Dobiáš M, Hejna P, Al Mawiri A. Coronary artery dissection: a fatal complication following blunt chest trauma. Forensic Sci Med Pathol. 2013; 9:454-457 
(IF 2.438).


14. Janík M, Ublová M, Kučerová Š, Straka L, Hejna P. 
An atypical impaling injury of the iliofemoral region. Forensic Sci Med Pathol. 2013; 9:607-610 (IF 2.438).

15. 
Dobiáš M, Filipčíková R, Hejna P, Fürstová J, Útrata R, Vitovják M, Blažková Z, Steinke H. Fatal injuries of passenger cars drivers - retrospective study. Gnosis medica 2013; 1:7-14.

16. Komenda J, Hejna P, Rydlo M, Novák M, Krajsa J, Racek F, Rejtar P, Jedlička L. Forensic and clinical issues in the use of frangible projectile. J Forensic Leg Med. 2013; 20:697-702 (IF 0.856).

17. 
Urbanová P, Hejna P, Zátopková L, Šafr M. What is appropriate approach in sex determination of hyoid bones? J Forensic Leg Med. 2013; 20:996-1003 (IF 0.856).


18. Dobiáš M, Hrubá K, 
Hejna P, Bezdíčková M. Smrtelné poranění psem - devastační potentiál demonstrovaný na pitevní nálezu. Fol Soc Med Leg Slov. 2013; 3:93-95. 


19. Ublová M, Janík M, Hejna PKučerová Š, Bohnert M. Vražda kyanovodíkem - neobvyklý způsob aplikace. Fol Soc Med Leg Slov. 2013; 3:80-83.

20. Komáreková I, Straka L, Novomeský F, Hejna P. Gender differences in alcohol affection on an individual. Soud Lek. 2013; 58:36-39.

21. Hejna P, Janík M. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a possibly neglected cause of sudden cardiac death. Forensic Sci Med Pathol. 
2013; 10(1):119-121 (IF 2.438).

22. Hejna P, Janík M, Dobiáš M. Tricuspid valve endocarditis complicated by septic pulmonary embolism in an intravenous drug user. Forensic Sci Med Pathol
2013; 10(1):126-129 (IF 2.438).

23. Straka L, Novomeský F, Gavel A, Mlynár J, Hejna P. Suicidal nitrogen inhalation by use SCUBA full-face diving mask. J Forensic Sci. 2013; 58:1384-1387 (IF 1.229). 


24. 
Hirt M, Krajsa J, Hejna P: Nejnovější náhledy na klasifikaci a hodnocení střelných poranění v soudně lékařské praxi. str. 721-737. In: Jaroslav Ivor a kol.: Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminalistiky, Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013.

25. 
Hejna P, Janík M. Comments on tongue protrusion as an indicator of vital burning. Int J Leg Med. 2013; 128:321-322 (IF 2.686). 


26. Hirt M, Strejc P, Krajsa J, Hejna P, Císařová O, Dvořák M, Hladík J, Sokol M, Klír P, Beran M, Fialka J, Kubišta P, Vorel F, Dvořáček I, Macháček R, Toupalík P. A concise history of forensic medicine in the Czech republic.  Acta med hist Adriat. 2013; 11:349-358.