Aktuality9. 7. 2018

Mezioborový autorský tým pod vedením lékařů z našeho pracoviště publikoval v prestižním časopise Forensic Science International (IF 1,974) state-of-art příspěvek zaměřený na problematiku zlomenin jazylky a hrtanových chrupavek u oběšení – Laryngohyoid Fractures in Suicidal Hanging: A Prospective Autopsy Study with an Updated Review and Critical Appraisal. Na příspěvku spolupracovali kolegové z Ústavu soudního lékařství JSL UK a UN v Martině, Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Plzni a Ústavu antropologie PřF MU v Brně.
 


12. 6. 2018

Ve dnech 11. a 12. června doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, reprezentoval Českou republiku v rámci evropského projektu JUSTeU na mezinárodním workshopu věnovaném problematice standardizace postupů pro klinické forenzní vyšetřování obětí fyzického násilí v rakouském Grazu. Workshopu se účastnili pozvaní přední odborníci z Rakouska, Německa, Itálie, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Irska, Portugalska a Lucemburska. Na projektu JUSTeU participuje celkem pět univerzitních ústavů soudního lékařství z Rakouska, Německa a České republiky (Graz, Hannover, Heidelberg, Brescia, Hradec Králové). Partnerem projektu pro související legislativní otázky je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
 


22. 5. 2018

Odborná asistentka a sekundární lékařka našeho pracoviště MUDr. Michaela Ublová úspěšně ukončila studium doktorského studijního programu Patologická anatomie a soudní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě úspěšné obhajoby dizertační práce "Intoxikace oxidem uhelnatým. Vývoj a současný trend smrtelných otrav oxidem uhelnatým" ji byl udělen akademický titul doktor ve zkratce Ph.D.
 


4. 5. 2018

Dne 18. 9. 2018 se uskuteční XVI. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení.
Propozice včetně doplňujících informací jsou uvedeny v samostatné sekci.
13. 12. 2017
PF 2018

12. 12. 2017
Uvedení a křest knihy ADVOKÁTI MRTVÝCH Rozhovory se soudními lékaři

Dne 7. 12. 2017 proběhlo ve Výukovém centru Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové slavnostní představení knihy ADVOKÁTI MRTVÝCH - Rozhovory se soudními lékaři. Akce se zúčastnilo více než 70 hostů z řad odborné i laické veřejnosti. Z narátorů knihy byli přítomni prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., MUDr. Olga Císařová, MUDr. Jaromír Hrubecký, MUDr. Josef Pleskot, MUDr. Petr Lacina a předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie doc. MUDr. František Vorel, CSc.


5. 12. 2017
Pod autorským a editorským vedením PhDr. Pavla Nečase, Ph.D. z Ústavu jazyků Lékařské fakulty v Hradci Králové a doc. MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, přednosty Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové vyšla v nakladatelství Galén kniha ADVOKÁTI MRTVÝCH Rozhovory se soudními lékaři. Kniha obsahuje dvacet jedna rozhovorů s českými, moravskými a slovenskými soudními lékaři a lékařkami. Rozhovor poskytli Jiřina Bauerová, Ivan Bouška, Olga Císařová, Michal Dogoši, Ivana Dvořáčková, Oldřich Fryc, Miroslav Hirt, Jaromír Hrubecký, Tatiana Hulejová, Přemysl Klír, Josef Korbička, Pavel Kubišta, Helena Kvapilová, Petr Lacina, Svatopluk Loyka, Alexander Pilin, Josef Pleskot, Vladimír Porubský, Jiří Štefan, František Vorel sen. a František Vorel jun. Kniha tak zachycuje myšlenky, vzpomínky, zkušenosti a názory starší generace reprezentantů oboru, který je obestřen různými klamnými představami, ba někdy i mylně zaměňován či směšován s patologií. Hodnota knihy spočívá především v osobních poznatcích vázaných na ústní sdělení odborníků působících v dané době.

Slavnostní uvedení knihy proběhne dne 7. 12. 2017 v 17 hodin ve Výukovém centru Lékařské Fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.


 


25. 9. 2017

Dne 19. 9. 2017 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil jubilejní XV. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.
V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na téma hodnocení střelných poranění z pohledu CT vyšetření, diagnostického potenciálu pitvy, fenomenologie sebevražd dětí a dospívajících, kasuistického sdělení, krevních stop na místě činu, resuscitačních artefaktů a poranění psy.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze, se sdělením na téma Podněty policejních orgánů a činnost státního zástupce při úkonech zasahujících do základních práv jedince, a dále prof. MUDr. Oldřich Fryc, emeritní přednosta Ústavu soudního lékařství v Ženevě, se sdělením na téma Spolupráce soudního lékaře s policií.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma vývoje posmrtných změn v čase, morfologického obrazu ischemických změn myokardu a úrazu elektrickým proudem o vysokém napětí.
Přednáškového dne se zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci stejně jako v minulých letech finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.
1. 8. 2017
Ve dnech 17. 7. – 28. 7. proběhla v Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové dvoutýdenní předatestační stáž, jíž se zúčastnilo celkem šest lékařek ze tří soudnělékařských ústavů (Praha, Brno, Hradec Králové). Stáž byla zaměřena na vybrané soudnělékařské okruhy, které vychází z dlouhodobého odborného zaměření královéhradeckého pracoviště (koncepce soudnělékařské služby, určování doby smrti v časné postmortální periodě, střelná poranění, dušení, utonutí a nález mrtvého těla ve vodě, úraz elektrickým proudem, forenzní alkohologie a další). V průběhu stáže byly navíc demonstrovány četné tematické kazuistiky, zajímavé pitevní nálezy, možnosti zobrazovacích metod v soudnělékařské diagnostice (skiagrafie, skiaskopie, PMCT, statická PMCTA) a probíhaly cvičné obhajoby znaleckých posudků z odvětví soudní lékařství v simulované soudní síni.
21. 4. 2017

Dne 19. 9. 2017 se uskuteční XV. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení.
Propozice včetně doplňujících informací jsou uvedeny v samostatné sekci.
23. 2. 2017
Pitva: historie poznávání lidského těla

V nakladatelství Galén právě vychází další knižní počin královéhradecké patologické a soudnělékařské školy věnovaný pitvě a historii poznávání lidského tělu v běhu dějin anatomie, patologie a soudního lékařství.

Z anotace knihy: "Jedno z prvních úsloví, se kterým se setká každý student medicíny, praví: Mrtví učí živé. Medicína v dnešní době využívá řadu nových technologií, intervenčních a zobrazovacích metod, robotické operace, molekulární testy atp. Přesto zůstává jedním z nejúčinnějších nástrojů poznání a poučení pro lékaře pitva, která je starší než většina operačních výkonů. V historii medicíny neposkytlo generacím lékařů více poznatků pro pochopení stavby a funkce lidského těla ve zdraví i nemoci než právě pitvy.  Ty se po staletí zásadně nezměnily a jsou stále "živým mostem" mezi dávnou minulostí a dneškem. Tato populárně naučná kniha tří lékařů, nabízí procházku historií poznávání lidského těla. Je určena široké čtenářské veřejnosti, která hledá informace a poučení a tématu dnešní době poněkud nepohodlném a odsouvaném, nicméně dotýkajícím se s neodvratitelnou jistotou v nějaké podobě každého člověka."

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


14. 12. 2016

PF 201723. 9. 2016

Dne 20. 9. 2016 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil XIV. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, již tradičně pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.
V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na téma prohlídky místa činu ze soudnělékařského hlediska, interakce krvácení do dutiny lební a medikace léky ovlivňujícími krevní srážlivost, úrazu bleskem, pokročilých posmrtných změn, vzniku konspiračních teorií při podávání neúplných informací veřejnosti (kasuistika) a sexuálně motivovaných vražd.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: Plk. Mgr. Jiří Markovič, emeritní šéf oddělení vyšetřování vražd Policie ČR v Praze, se sdělením na téma osobních zkušeností se soudním lékařstvím při vyšetřování násilné trestné činnosti, a dále prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství a medicínských expertíz JLF UK v Martině, SR, se sdělením na téma Forenzní expertízy smrtelných nehod při potápění.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma utonutí, druhů pitev v České republice, úmrtí cyklistů v Olomouckém, Zlínském a Královéhradeckém kraji, úrazu při BASE jumpingu a poranění okružní pilou.
Přednáškového dne se zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci stejně jako v minulých letech finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.
6. 4. 2016
V prestižním časopise Resuscitation (IF 4.17) byla publikována původní vědecká práce o arteficiálních poraněních doprovázejích resuscitaci základních životních funkcí Inthra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. Odborná studie vznikla ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství a Chirurgickou klinikou FN Ostrava Poruba.


17. 9. 2015
Dne 10. 9. 2015 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil již XIII. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.
V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na téma digitální pitvy, smrti v lavině, intoxikace tisem a oxidem uhelnatým, úmrtí ve studnách, jímkách a kanálech, a sebevraždy podomácku vyrobenou palnou zbraní.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté: MUDr. F. Štuller, PhD., primář Soudnělékařského pracoviště Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí v Martině na Slovensku, s odbornými kasuistickými sděleními (forenzní antropologie, defenzivní rozkouskování těla), a PhDr. A. Drbohlav, specialista na behaviorální psychologii a psychopatologii, se sdělením na téma Psychologie masových vrahů.
V posterové sekci byly dále uvedeny příspěvky na téma vývoje posmrtných změn, resuscitačních artefaktů a poranění lvem a psem.
Letošní ročník této odborné přednáškové akce byl součástí portfolia akcí slavnostně konaných u příležitosti 70. výročí založení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.
Přednáškového dne se zúčastnilo cca 250 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci stejně jako v minulých letech finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.


5. 5. 2015

Počátkem května Ústav soudního lékařství v Hradci Králové obohatil paletu svých diagnostických metod o výpočetní tomografii (CT). Tímto krokem naše pracoviště vstoupilo, jako první v České a Slovenské republice, do éry tzv. virtuální (digitální) pitvy. Princip virtuální pitvy spočívá ve vyšetření těla zemřelé osoby moderními zobrazovacími metodami společně s aplikací pokročilých fotografických technik. Oproti klasické pitvě přináší virtuální metody řadu výhod, např. dovolují vyšetřovat obtížně přístupné partie lidského těla či vytvářet trojrozměrné rekonstrukce nálezů. Sdílení obrazových nálezů s dalšími odborníky (např. z oborů radiologie, chirurgie, traumatologie) významným způsobem zpřesňuje soudnělékařskou diagnostiku chorobných i úrazových změn a zároveň otevírá široké pole pro mezioborouvou spolupráci. V neposlední řadě obrazové výstupy digitální pitvy poskytují další "virtuální" rozměr důkazních prostředků pro orgány činné v trestním řízení.

9. 11. 2014

Ústav soudního lékařství v Hradci Králové se v hodnocení publikační aktivity pracovišť Fakultní Nemocnice v Hradci Králové umístil na prvním místě. 
 


11. 9. 2014

Dne 11.9.2014 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové úspěšně uskutečnil XII. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové.
Úvodní slovo přednesl ředitel FN HK prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.
V odborném programu aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na téma dušení, toxikologie v soudnělékařské praxi, methanol, střelné poranění (kasuistika), prochlazení a dekapitace.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté - plk. RNDr. H. Eliášová, Ph.D., z Kriminalistického ústavu Praha, s prezentací na téma metod současné forenzní antropologie, a MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta ÚSL FN v Ostravě, s odborným kasuistickým sdělením na téma útok zemním plynem.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma poranění okružní pilou, nálezy při utopení, thorakolit, pancéřové srdce a obrovské výdutě věnčitých tepen.
Přednáškového dne se stejně jako vloni zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších.
Akci finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.1. 9. 2014
Od 1. 9. 2014 je naše pracoviště součástí svazku školících center Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze a sídlem Subkatedry soudního lékařství.


18. 7. 2014

V mezinárodní spolupráci byla v prestižním časopise Forensic Science, Medicine and Pathology publikována původní studie o významu metanephrinů v postmortální diagnostice prochlazení: Diagnostic perfomance of urinary metanephrines for the postmortem diagnosis of hypothermia.


1. 7. 2014

Dne 11.9.2014 se uskuteční XII. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení.
Propozice včetně doplňujících informací jsou uvedeny v samostatné sekci.
20. 2. 2014

V švýcarsko-polsko-české spolupráci byl v prestižním časopise International Journal of Legal Medicine publikován "state of art" přehledový článek o soudnělékařské diagnostice poškození zdraví a smrti v důsledku působení nízkých teplot: Postmortem diagnosis of hypothermia.


12. 9. 2013

Dne 12.9.2013 se v Malém sále Kongresového, výstavního a společenského centra Aldis v Hradci Králové uskutečnil XI. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení, pořádaný Ústavem soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové. Na již tradičním přednáškovém setkání aktivně vystoupili všichni lékaři ÚSL, se sděleními zaměřenými na problematiku prohlídky mrtvého těla na místě nálezu, principy určování doby smrti za využití moderních přístrojových metod, nespecifické a nejednoznačné pitevní nálezy, využití RTG a dalších zobrazovacích metod v soudním lékařství, a násilí proti seniorům ze strany jejich potomků.
Na akci aktivně vystoupili dva vzácní hosté - Doc. PhDr. Ludmila Čírtková z Katedry společenských věd Policejní akademie v Praze, s prezentací na téma Psychologické znalecké zkoumání obětí, a MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta ÚSL FN v Ostravě, s odbornými kasuistickými sděleními. Závěrečným slovem pozdravil účastníky akce emeritní přednosta ÚSL v Ženevě, prof. MUDr. Oldřich Fryc.
V posterové sekci byly uvedeny příspěvky na téma napadení exotickými zvířaty, na dálku asistované sebevraždy, atypického mechanismu poranění chodce a sebevraždy podomácku vyrobeným stínacím mechanismem.
Přednáškového dne se zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad Policie České republiky Královéhradeckého kraje a okolních regionů, státních zástupců, soudců, techniků OKTE PČR a dalších. Akci finančně podpořila Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.


18. 4. 2013

Odborná knižní publikace Střelná poranění autorů MUDr. Miroslava Šafra a MUDr. Petra Hejny (Nakladatelství Galen, Praha, 2010) získala ocenění České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie "Nejlepší monografie za období 2010-2012".
5. 3. 2013
Dne 12.9.2013 se uskuteční XI. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení.
Propozice včetně doplňujících informací jsou uvedeny v samostatné sekci.


 

 

 

 

 

 

 

 
4. 2. 2013
V pondělí 4. 2. 2013 byl zahájen provoz Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v novém pavilonu v hlavním areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové (pavilón 5/1 na nábřeží Labe mezi Fingerlandovým ústavem patologie, Ortopedickou klinikou a Radiologickou klinikou - centrální rentgen).
Registrujte, prosím, změnu kontaktní adresy pracoviště a telefonních kontaktů. Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pracovních dnech v čase 8:00 - 14:30 hod.

 


19. 1. 2013
V sobotu 19. 1. 2013 úspěšně proběhlo stěhování Ústavu soudního lékařství LF UK a FN z budovy Lékařské fakulty v Šimkově ulici do areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zahájení "ostrého" provozu v nových prostorách je plánováno k 4. 2. 2013.

 


12. 12. 2012
Naše pracoviště zahajuje přípravné práce na stěhování do nového pavilonu soudního lékařství v centrálním areálu FN v Hradci Králové. Provoz v nové budově bude zahájen na přelomu ledna a února roku 2013.

 


13. 9. 2012
Ve velkém přednáškovém sále Lékařské fakulty UK v Hradci Králové proběhl jubilejní X. soudnělékařský den pro orgány činné v trestním řízení. V odborné části programu zaznělo celkem 8 odborných příspěvků z oboru soudního lékařství a dalších spolupracujících oborů. Setkání se jako hosté aktivně zúčastnili plk. Ing. Bohumil Planka, CSc., a pplk. Ing. Martin Valenta (Kriminalistický ústav v Praze) a plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. (přednosta Vojenského ústavu soudního lékařství ÚVN Praha). Akci navštívilo přes 220 účastníků.

 


28. 5. 2012
Odborná knižní publikace Střelná poranění autorů MUDr. Miroslava Šafra a MUDr. Petra Hejny (Nakladatelství Galén, Praha, 2010) získala ocenění "Významná monografie Univerzity Karlovy".

 


1. 5. 2012

Pod editorským vedením PhDr. Pavla Nečase (Ústav jazyků LF UK v Hradci Králové) a MUDr. Petra Hejny, za odborné záštity prof. Oldřicha Fryce z Ženevy, zahájil kolektiv Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové práci na knižní publikaci Rozhovory se soudními lékaři (nakladatelství Galén). Z dopisu editora PhDr. Pavla Nečase o projektu: "Hlavním cílem naší aktivity je „vyzpovídat“ generaci lékařů, kteří ještě zažili velká jména oboru, která my známe už jen z knih (třeba Knobloch, Tesař, Rozmarič), a zaznamenat jejich vzpomínky na své počátky, na učitele, kteří je formovali, ale i na různé transformace oboru v průběhu času, na vývoj vztahů mezi soudním lékařstvím a ostatními obory, na zásahy státní moci do výsledků šetření atd."29. 4. 2012

Naše pracoviště se formou odborných konzultací účastní tříletého grantového projektu OP VK s názvem Impact, který se zaměřuje na inovaci výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického směru (lékařské fakulty). Poradenství se týká především patologické a soudnělékařské terminologie.23. 3. 2012
Ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství a medicínského práva FN a LF UP v Olomouci jsou testovány fibroendoskopické metody jako nový diagnostický nástroj v soudním lékařství.22. 2. 2012
Pracoviště zavádí do praxe novou fotografickou metodu - UV fotografii. Tato metoda umožňuje detekci poranění kůže a podkoží, která jsou již ve stádiu hojení nebo zcela vyhojené a nejsou tudíž postižitelná konvečními fotografickými technikami ve viditelné části světelného spektra.

 


27. 1. 2012
Do časopisu International Journal of Legal Medicine (periodikum s nejvyšším IF v oboru soudní lékařství; IF 2.939) byla přijata odborná studie lékařů našeho pracoviště a prof. Dr. M. Tsokose z Ústavu soudního lékařství v Berlíně: The diagnostic value of synovial membrane hemorrhage and bloody discoloration of synovial fluid ("inner knee sign") in autopsy cases of fatal hypothermia.
 


18. 1. 2012
Naše pracoviště získalo FRVŠ grant na rozvoj multimediálních výukových pomůcek, s názvem Příprava multimediálních, hypertextových a hypermediálních učebních pomůcek pro výuku soudního lékařství.

 

26. 11. 2011
V nakladatelství GRADA vyšla kolektivní odborná monografie Tupá poranění v soudním lékařství. Kniha vznikla pod editorským vedením prof. MUDr. Miroslava Hirta z Ústavu soudního lékařství v Brně. Na přípravě tří kapitol se podílelo naše pracoviště. Prim. MUDr. Miroslav Šafr knihu z větší části ilustroval.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. 10. 2011
Ústav soudního lékařství v Hradci Králové byl v publikační aktivitě za rok 2010 vyhodnocen jako nejlepší ze svazku všech pracovišť Fakutní nemocnice v Hradci Králové (IF/VŠ).

 


29. 9. 2011
Byla registrována doména nového mezinárodního webu věnovaného soudnímu lékařství a forenzní antropologii: www.forensicpractice.com. Spuštění zkušební platformy webových stránek je plánováno na rok 2012.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27. 9. 2011
Naše pracoviště navázalo blízkou spolupráci s Ústavem soudního lékařství a medicínských expertíz v Martině. Styčnými body vzájemné spolupráce je oblast suicidologie, forenzní osteologie a problematika střelných poranění.27. 8. 2011
Publikace Ústavu soudního lékařství FN a LF UK v Hradci Králové: Hejna P, Šafr M, Zátopková L. Reconstruction of devastating head injuries: a useful method in forensic pathology. Int J Leg Med. 2011; 125:587-590. (IF 2.939),  patří k vůbec nejsledovanějším odborným sdělením v časopise International Journal of Legal Medicine (periodikum s nejvyšším IF v oboru soudní lékařství).
 


8. 7. 2011
V nakladatelství Masarykovy Univerzity v Brně vyšlo kolektivní odborné dílo pod autorským vedením prof. MUDr. Miroslava Hirta, s názvem Medicína a trestní právo. Na přípravě publikace se podílelo i naše pracoviště.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. 4. 2011

Odborná monografie Střelná poranění, která vyšla v prosinci 2010 v nakladatelství Galén, obdržela prestižní Fingerlandovu cenu za rok 2010.
 


 


 


4. 4. 2011

Do výukové sekce byla přiřazena kapitola Poškození a smrt z nedostatku potravy a vody.1. 4. 2011
V centrálním areálu FN v Hradci králové byla dokončena výstavba nového pavilonu (5/1) soudního lékařství. V současné době, bude stavba sloužit jako  dočasné zázemí pro Fingerlandův ústav patologie. Po rekonstrukci stávající budovy patologie dojde k přesunutí ÚSL do areálu Fakultní nemocnice.

 


www.uslhk.cz » Aktuality