2012


1. Hejna P, Šafr M, Zátopková L. The ability to act--multiple suicidal gunshot wounds. J Forensic Leg Med. 2012;19(1):1-6. (Q3IF 0,856

2. Hejna P, Zátopková L, Šafr M. A fatal elephant attack. J Forensic Sci. 2012;57(1):267-269. (Q2IF 1,244)

3. Hejna P, Ublová M, Straka L, Zátopková L. Nečekané vykrvácení při spontánní ruptuře varikózní žíly. Soud lék. 2012;57(2):18-20.

4. Nečas P, Hejna P. Eponymické termíny v soudním lékařství. 
Soud. lék. 2012;57(2):25-30.


5. Komenda J, Hejna P, Rydlo M, Novák M, Krajsa J, Racek F. Střely frangible: ranivost a klinické aspekty jejich použití. 
Soud. lék. 2012;57(2):21-24.


6. Hejna P. Comments on sudden death due to polyarteritis nodosa. Forensic Sci Med Pathol. 2012;8(3):346-347. (Q1IF 2,438


7. Hejna P, Šafr M, Zátopková L a Straka Ľ. Complex suicide with black powder muzzle loading derringer. Forensic Sci Med Pathol2012;8(3):296-300. (Q1IF 2,438


8. 
Hejna P. Mary N. Sheppard: Practical cardiovascular pathology. Forensic Sci Med Pathol. 2012;8:342. (Q1IF 2,438


9. 
Hejna P, Zátopková L, Tsokos M. The diagnostic value of synovial membrane hemorrhage and bloody discoloration of synovial fluid ("inner knee sign") in autopsy cases of fatal hypothermia. Int J Legal Med2012;126(3):15-419. (Q1IF 2,686


10. Nečas P, Hejna P. Eponyms in forensic pathology. Forensic Sci Med Pathol. 2012;8(4):395-401. (Q1IF 2,438

11. Truhlář A, Hejna P, Zátopková L, Škulec R, Černý V. Concerns about safety of the AutoPulse use in treatment of pulmonary embolism. Resuscitation. 2012;83(6):e133-134; discussion e135. (D1/Q1 IF 4,104


12. Kučerová Š, Hejna P, Zátopková L, Straka L. Primární a sekundární kombinovaná sebevražda. Retrospektivní studie let 1980-2009. Soud. lék. 2012; 57:51-55.

13. Hejna P. Straka L et al: Alkohologie v soudním lékařství. Soud. lék. 2012; 57:50.

14. Hejna P. Comments on complete post-mortem decapitation in suicidal hanging. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:484-485 (IF 1.444).

15. Zátopková L, Pleskot J, Ublová M, Hejna P. Come and allow you to kill yourself. Fol Soc Med Leg Slov. 2012; 2:159-162.

16. Dobiáš M, Hejna P, Filipičíková R, Fürstova J, Útrata R, Vitovják M, Hrubá K. Smrtelná poranění řidičů osobních automobilů - retrospektivní studie. Fol Soc Med Leg Slov. 2012; 2:18-22.

17. Konečná L, Drozdová E, Šafr M. Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu. Česká antropologie. 2012; 61(1):23-28. 

18. HEJNA, Petr a HAVEL, Radovan. Vehicle-assisted decapitation: a case report. Am J Forensic Med Pathol, 2012, 33(1), 73-75. ISSN: 0195-7910 (IF 0,883)

19.  HEJNA, Petr a ZÁTOPKOVÁ, Lenka. Significance of hemorrhages at the origin of the sternocleidomastoid muscles in hanging. Am J Forensic Med Pathol, 2012, 33(2), 124-127. ISSN: 0195-7910 (IF 0,883)

20. Nečas P, Hejna P. K dvojímu výročí v českém soudním lékařství. Soud. lék. 2012; 57:78-80.

21. Pleskot J, Hejna P, Zátopková L. Přijeď ke mně nechat se zabít. Krim. sb. 2012; 5:28-32.


22. Hejna P, Šafr M, Zátopková L. Suicidal decapitation by guillotine: Case report and review of the literature. J Forensic Sci. 2012; 57:1643-1645 (IF 1.524).


23. Janík M, Straka L, Krajčovič J, Stuller F, Novomeský F, Hejna P. All-terrain vehicle-related crashes among children and young adults: a systematic review of the literature with illustrative case report. Rom J Leg Med. 2012; 20:263-268. (IF 0.398)