Historie


Ústav soudního lékařství v Hradci Králové byl založen v roce 1945 jako součást Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Prvním přednostou pracoviště byl prof. MUDr. Eduard Knobloch. V letech 1951–1957 byl ústav přiřazen ke svazku pracovišť Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové a od roku 1958 se pracoviště opět stalo součástí Univerzity Karlovy. Sídlem ústavu od jeho založení až do roku 2012 byla budova teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové v Šimkově ulici. V roce 2011 byl v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové pro královehradecké soudní lékařství vybudován nový pavilon. Dne 4. 2. 2013 byl spuštěn provoz ÚSL v areálu FN.

Od doby svého vzniku se vědecké zájmy Ústavu soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové soustředí na problematiku střelných poranění, dušení, náhlé smrti v dětském věku, forenzní antropologie, forenzní fotografie a využití zobrazovacích metod v soudnělékařské diagnostice.


Přednostové pracoviště:
prof. MUDr. Edvard Knobloch (1946–1951)
plk. doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. (1951–1971)
prof. MUDr. Milan Srch, CSc. (1971–1995)
doc. MUDr. Petr Hottmar, CSc. (1995–2010)
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA (2010–dosud)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nestoři královehradeckého soudního lékařství plk. doc. Jiří Beran (vlevo) se svým žákem a kolegou prof. Milanem Srchem.


 

www.uslhk.cz » Historie