2014


1. Janík M, Straka L, Krajčovič J, Hejna P, Hamžík J, Novomeský F. Non-traumatic and spontaneous hemothorax in the setting of forensic medical examination: a systematic literature survey. Forensic Sci Int. 2014; 236:22-29 (IF 2.433).

2. Cvachovec K, Černý V, Duška F, Hejna P, Pokorná E, Rusinová K, Schmidt M: Doporučený postup před odběrem orgánů od zemřelých dárců ponevratné zástavě oběhuAnesteziologie a intenzivní medicína. 2014; 25:145-146.


3. Janík M, Hejna P. Comments on self-inflicted fatal shotgun wound from a homemade weapon. Leg Med. 2014; 16:176-177 (IF 1.080).


4. Palmieri C, Teresinski G, Hejna P. Postmortem diagnosis of hypothermia. Int J Leg Med2014; 128:607-614 (IF 2.686).


5. 
Hejna P, Laco J. Thoracolithiasis - a unique autopsy finding. For Sci Med Pathol2014; 10:457-460 (IF 2.438).

6. Urbanová P, Hejna P, Zátopková L, Šafr M. The asymmetry and modularity of the hyoid bone. Int J Morph. 2014; 32:251-260 (IF 0.21).

7. 
 Krajčovič J, Janík M, Novomeský F. Straka L, Hejna P. Feasibility, diagnostic validity and limits of postmortem evaluation of a newborn infant following an extremely prolonged freezing interval: A thanatological case study. Leg Med2014; 16:376-380 (IF 1.080).


8. 
Palmieri C, Teresinski G. Hejna P, Mangin P, Grouzman E. Diagnostic perfomance of urinary metanephrines for the postmortem diagnosis of hypothermia. Forensic Sci Med Pathol2014; 10:518-525 (IF 2.438).

9. Ihnát Rudinská L, Hejna P, Ihnát P, Smatanová M, Dvořáček I, Truhlář A. Poranenia asociované s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Soud Lék. 2014; 59:28-33.


10. Kučerová Š, Šafr M, Ublová M, Urbanová P, Hejna P. Využití RTG vyšetření v soudním lékařství. Soud Lék. 2014; 59:34-38.

11. Janík M, Novomeský F, Straka L, Krajčovič J, Štuller F, Hejna P. Bicuspid aortic and pulmonary valves complicated by acute aortic dissection in a highly trained athlete - case report and review of the literature
Rom J Leg Med. 2014; 22:167-172 (IF 0.223).