Odkazy

 

 

 

 

 

 

PRAHA - Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

PRAHA - Ústav soudního lékařství 2. LF a FN Bulovka

PRAHA - Ústav soudního lékařství 3. LF a FNKV

PRAHA - Vojenský ústav soudního lékařství ÚVN

BRNO - Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně

OSTRAVA - Ústav soudního lékařství FN Ostrava a LF OU

PLZEŇ - Ústav soudního lékařství, FN Plzeň

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Soudnělékařské oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

LIBEREC - Oddělení soudního lékařství, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

OLOMOUC - Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc

PARDUBICE - Oddělení soudního lékařství Krajské nemocnice Pardubice

SOKOLOV - Oddělení soudního lékařství a toxikologie, Nemocnice Sokolov

ÚSTÍ NAD LABEM - Oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice                                    

 

 

 

 

 

          

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

BRATISLAVA - Ústav súdneho lekárstva LF UK a UN Bratislava

MARTIN - Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej LF UK a UN Martin

KOŠICE - Ústav súdneho lékárstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

 

 

 

 

 

 

 

BERN - Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern

ZÜRICH (Curych) - Institut für Rechtsmedizin, Universität Zürich

LAUSANNE + GENF (Ženeva) - Centre universitaire romand de médecine légale

BASEL (Basilej) - Institut für Rechtsmedizin

CHUR - Institut für Rechtsmedizin Graubünden, Kantonsspital Graubünden

ST.GALLEN - Institut für Rechtsmedizin

AAURAU - Institut für Rechtsmedizin, Kantonsspital Aaurau

 

 

 

 
WIEN (Vídeň) - Zenrum für Gerichtsmedizin, Medizinische Universität Wien

INNSBRUCK - Institut für Gerichtliche Medizin, Medizinische Universität Innsbruck

SALZBURG + LINZ (Linec) - Institut für Gerichtliche Medizin, Universität Salzburg

GRAZ (Štyrský Hradec) - Institut für Gerichtliche Medizin, Medizinische Universität Graz

GRAZ (Štyrský Hradec) - Ludwig Boltzmann Institut, Klinisch-Forensische Bildgebung

  

   

www.uslhk.cz » Odkazy