2016


1. Janík M, Straka Ľ, Novomeský F, Krajčovič J, Hejna PCircular saw-related fatalities: A rare case report, review of the literature, and forensic implications. Leg Med. (Tokyo). 2016; 18:52-57 (IF 1.238).

2. Bohnert M, Hejna PTongue protrusion in burned bodies. Int J Legal Med. 2016; 130:1253-1255 (IF 2.714).

3. Hervet T, Teresiński G, Hejna P, Descloux E, Grouzmann E, Palmiere C. Catecholamines and their O-methylated metabolites in vitreous humor in hypothermia cases. Forensic Sci Med Pathol. 2016; 12:163-169 (IF 1.983).


4. Ihnát Rudinská L, Hejna P, Ihnát P, Tomášková H, Smatanová M, Dvořáček I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. Resuscitation. 2016; 103:66-70 (IF 4.167).

5. Ublová M, Kučerová Š, Šafr MOxid uhelnatý z pohledu soudního lékaře. Plyn. 2016; 96:4-7.

6. Kučerová Š, Hejna P, Dobiáš M. Využití otoskopie v soudnělékařské diagnostice: prospektivní studie.  Soud Lék. 2016; 61:14-17.

7. Hejna P, Pleskot J. Soudní lékař je diplomatem smrti. Krim Sb. 2016; 60:65-67.

8. Lundová T, Štambergová H, Zemanová L, Svobodová M, Havránková J, Šafr M, Wsól V. Human dehydrogenase/reductase (SDR family) member 8 (DHRS8): a description and evaluation of its biochemical properties. Moll Cell Biochem. 2016; 411:35-42 (IF 2.393).

9. 
Štambergová H, Zemanová L, Lundová T, Malčeková B, Skarka A, Šafr M, Wsól V. Human DHRS7, promising enzyme in metabolism of steroids and retinoids? J Steroid Biochem Mol Biol. 2016; 155:112-119 (IF 3.628).


10. Janík M, Hejna PComment on sudden death due to rupture of the right internal carotid artery in neurofibromatosis type 1 by Liang et al. Leg Med (Tokyo). 2016; 23:47-48 (IF 1.442).

11. Kučerová Š, Vojtíšek T, Hejna P
Atypical stab injury suggesting ritual suicide. Arch Med Sadowej Kryminol2016; 66(2):1-8.

12.
Vojtíšek T, Kučerová Š, Kyzlink P, Sokol M. Správný postup při indikaci a provádění pitev v České republice. Cas Lek Cesk. Winter 2016;155(7):377-382.