Doktorské studium (Ph.D.)


Pracoviště nabízí možnost doktorského studia (PGS) v oboru Patologie (podobor Soudní lékařství) s udělením akademického titulu Ph.D. (školitel: prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA). Téma dizertačního výzkumu většinou vychází z vědecko-výzkumných projektů ústavu se zvláštním zaměřením na problematiku střelných poranění, asfyxii, úmrtí v důsledku fyzikálních vlivů a na využití moderních optických a radiodiagnostických metod v soudním lékařství.

Tematické okruhy:
- využití UV a IR fotografie v soudnělékařské praxi
- mikromorfologie zlomenin jazylky a hrtanové kostry
- benefity pmCT vyšetření v soudnělékařské diagnostice
- patobiochemie a morfologie chladového stresu

www.uslhk.cz » Pro studenty » Doktorské studium (Ph.D.)