Přednosta ústavu


prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA


tel.
:  495 83 6801, 6803
e-mailhejnap@lfhk.cuni.czpetr.hejna@fnhk.cz


Profil na ResearchGate

 

Zaměstnání

2003–2008 sekundář na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
2004–2010 tajemník na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
2010–dosud přednosta Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
2014–dosud vedoucí Subkatedry soudního lékařství IPVZ Praha
2018–dosud proděkan LF UK v Hradci Králové pro vědeckou činnost

Akademické a vědecké hodnosti

2003 magisterské studium všeobecného lékařství na LF UK v Hradci Králové – titul MUDr.
2009 atestace v oboru soudní lékařství s vyznamenáním
2009 doktorské studium na LF UK v Hradci Králové v oboru patologická anatomie – titul Ph.D.
2012 magisterské manažerské studium na Ústavu práva a právních věd v Praze – titul MBA
2014 habilitace v oboru patologická anatomie a soudní lékařství – titul doc.
2019 jmenování v oboru soudní lékařství - titul prof.

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie – předseda odborné společnosti
Polská společnost soudního lékařství a kriminalistiky – čestný člen
Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin
American Academy for Forensic Sciences
International Society of Forensic Radiology and Imaging
Society for Cardiovascular Pathology
Česká resuscitační rada
Jazykovědné sdružení AV ČR

Členství v redakčních radách časopisů

Soudní lékařství
Forensic Science, Medicine, and Pathology (Editorial board)
The Arab Journal of Forensic Sciences and Forensic Medicine (Advisory board)
Journal of forensic and legal medicine
Internet journal of forensic medicine and toxicology

Přehled publikační aktivity

Autor 133 vědeckých prací v odborných periodicích, z toho 78 publikovaných v impaktovaných zahraničních časopisech (30x jako první autor, 19x jako druhý autor, 22x senior autor). Hlavní autor a spoluautor 4 odborných monografií, 3 vysokoškolských učebnic a multimediálního atlasu soudního lékařství. 

Vyznamenání a ocenění

2003 Bronzová medaile Univerzity Karlovy v Praze
2010 Cena primátora města Hradce Králové za tvůrčí vědeckou práci
2011 Fingerlandova cena za nejlepší publikaci v morfologických oborech

Stáže

2007 Le Centre Universitarie Romand de Médicine Légale, Ženeva, Švýcarsko
2013 National Heart and Lung Institute, Imperial College, Londýn, Spojené království

Specializace
 
Poškození zdraví a smrt v důsledku působení fyzikálních vlivů
Forenzní kardiovaskulární patologie
Forenzní histopatologie
Cílová a ranivá balistika
Forenzní neuropatologie a neurotraumatologie
Patologie drogové závislosti
Fenomenologie sebevražedného jednání
Asfyxie – morfologické nálezy
Forenzní antropologie a osteologie
Využití digitální fotografie v soudním lékařství
Využití moderních optických metod v soudním lékařství
Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství
 

       

 

      

 

 


www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Přednosta ústavu