2021


1. Janík M, Rybárová V, Straka L, Hejna P. A rare cause of diffuse pulmonary hemorrhage. Adv Respir Med. 2021; 89(1):1-2.

2.
Šafr M, Hejna P. MUDr. Josef Pleskot. Krim Sb. 2021; 65:78-79.

3. Hejna P, Kovařík D, Zátopková L, Pohlová Kučerová Š, Janík M. Ethmoidal labyrinth hemorrhage: a novel complement autopsy finding in fatal neck compression. Int J Leg Med. 2021; doi: 10.1007/s00414-021-02565-4. Online ahead of print. (Q1; IF 2,222)

4. Pohlová Kučerová Š,
Nečas P, Hejna P. Výskyt, význam a funkce eponym v soudním lékařství. Soud Lek. 2021; 66(3):43–49.

5. Šesták V, Mžik M, Hejna P. Letter to the editors regarding the article entitled: "An autopsy case of heatstroke under the influence of psychotropic drugs". Soud Lek. 2021; 2:27–28.

6. Hejna P, Kaška M. XXV. vědecká konference LF HK a FN HK – hybridně, s inovacemi a pandemii navzdory. SCAN. 2021; 2:19–20. ISSN 1211-295X.

7. Plodr M, Šafr M, Novák I. Thoracic aortic rupture due to airbag deployment. World J Emerg Med. 2021; 12(4):144–148.

8. Šafr M, Hejna P. MUDr. Josef Pleskot. Soud Lek. 2021; 66(3):50–51.

9. Hejna P, Šafr M, Kramář R, Pohlová Kučerová Š, Zátopková L, Thirumushi Sairaj R, Janík M. Reversed configuration of the muzzle imprint mark in a pistol contact entrance wound mimicking a non-suicidal act. Forensic Sci Int. 2021; In press. (Q1; IF 2,395).