2010


1. Hejna P. Multiple suicidal injuries with shotgun slugs. Int J Legal Med. 2010;124(1):79-82. (D1/Q1IF 2,939


2. Nečas P, Hejna P
K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi. Naše řeč2010;93(1):25-36.


3. Hejna P, Šafr M. An unusual zip gun suicide - medicolegal and ballistic examination. J Forensic Sci. 2010;55(1):254-7. (Q3IF 1,159)

4. Hirt  M, Vojtíšek  T, Zelený M, Krajsa J, Staňková M, Fialka J, Holoubek J, Novotná-Rychtecká A, Vlčková A, Pilin A, Ondra P, Hejna P, Mudrová J, Duchaňová S, Zedníková K, Macháček R, Černá I, Krejzlíková E, Válka I, Schneller K, Vaněrková H, Ďatko M, Novomeský F, Straka Ľ, Krajčovič J, Hajtman A, Macko V, Vorel F. Mezirepubliková česko – slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Soud Lék. 2010;55(1):8-9.

5. Pleskot J, Hejna P, Zátopková L. Autoerotická asfyxie. Krim Sb2010;54(2):39-46.


6. Hejna P, Rejtarová O. Bleedings into the anterior aspect of the intervertebral disks in the lumbar region of the spine as a diagnostic sign of hanging. J Forensic Sci. 2010;55(2):428-31. (Q3IF 1,159)

7. Truhlář A, Hejna P, Žabka L, Zátopková L, Černý V. Injuries caused by the autopulse and LUCAS II resuscitation systems compared to manual chest compressions. Resuscitation2010;81(2):S62(D1/Q1IF 4,177)


8. Hejna P, Šafr M. Shooting through clothing in firearm suicides. J Forensic Sci. 2010;55(3):652-654. (Q3IF 1,159)


9. Hejna PA fatal leopard attack. J Forensic Sci. 2010;55(3):832-4. (Q3IF 1,159)


10. Šafr M, Hejna PStřelná poranění. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, 259 s.