Doporučená literatura


ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 2023/2024


Povinná literatura:

M. Sokol a kolektiv: Soudní lékařství a toxikologie pro vojenské lékaře, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, 2010.
P. Hottmar: Soudní lékařství, Karolinum, Praha, 2003.


Doporučená literatura:
M. Hirt a kolektiv: Soudní lékařství I. díl, Grada, 2015.
M. Hirt, F. Vorel a kolektiv: Soudní lékařství II. díl, Grada, 2016.
M. Šafr, P. Hejna. Střelná poranění, Galén, Praha 2010.

Materiály připravované ústavem:

E-learning (moodle 2):

  • Laboratorní metody v soudním lékařství
  • Medicínské právo
  • Elektronické studijní opory – přehled
     

Webová aplikace:
Atlas soudního lékařství (www.uslhk.cz) - přihlašovací údaje budou sděleny během výuky.

www.uslhk.cz » Pro studenty » Doporučená literatura