Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná práce je od založení Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové v roce 1945 jedním ze základních pilířů jeho činnosti. Pracoviště spolupracuje na několika tuzemských a mezinárodních vědeckých projektech.
 
Vědecká a výzkumná činnost pracoviště se soustředí především do těchto oblastí:
1.   Násilná smrt v důsledku působení fyzikálních vlivů.
2.   Náhlá smrt z kardiovaskulárních příčin.
3.   Cílová a ranivá balistika.
4.   Fenomenologie sebevražedného jednání.
5.   Asfyxie – morfologické nálezy.
6.   Utopení – morfologické nálezy.
7.   Poranění způsobená ostrým předmětem.
8.   Forenzní antropologie a osteologie.
9.   Využití digitální fotografie v soudním lékařství.
10. Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství.
11. Využití optických metod v soudním lékařství.
12. Specifika jazykové komunikace v soudním lékařství.
 
Vědecká spolupráce je budována s kmenovými pracovišti Lékařské fakulty v Hradci Králové, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje a s předními pracovišti soudního lékařství v České republice, Přírodovědeckou fakultou MU v Brně, Kriminalistickým ústavem v Praze, Univerzitou Obrany v Brně a dalšími.
Mezi naše partnery patří:
1.   Ústav soudního lékařství LF MU a FN Brno (prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.).
2.   Ústav sudného lekárstva a medicínských expertíz LF JU a FN Martin (prim. doc. MUDr. Lubomír Straka, Ph.D., prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D.).
3.   Ústav soudního lékařství LF a FN Ostrava (MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.).
4.   Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc (MUDr. Martin Dobiáš).
5.   Oddělení soudního lékařství Nemocnice Pardubice (prim. MUDr. Pavel Toupalík Ph.D., MUDr. Petr Baláž).
6.   Antropologický ústav PřF MU Brno (RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.).
7.   Ústav patologické morfologie a parazitologie FVL VaFU Brno (doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D.).
8.   Kriminalistický ústav v Praze (Ing. Bohumil Planka, CSc.).
9.   Univerzita obrany v Brně, Katedra zbraní a munice (doc. Ing. Jan Komenda, CSc.).
10. Prototypa a.s. Brno (Ing. Miroslav Novák, Ph.D.).
11. Farmaceutická fakulta Hradec Králové - Katedra biochemických věd (RNDr. L. Škarydová, Ph.D.).
 
V rámci mezinárodní spolupráce ústav navázal kontakty s předními pracovišti soudního lékařství v Německu (Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Würzburg, Prof. Dr. med. Michael Bohnert; Institut für Rechtsmedizin Berlin, Prof. Dr. med. Michael Tsokos) a Švýcarsku (Le Centre universitaire romand de médecine légale, Genève, Suisse, Dr. med. Cristian Palmieri).

 

www.uslhk.cz » Věda a výzkum