MUDr. Michaela Ublová, Ph.D.


tel.
:  495 83 6827
e-mail:  ublovam@lfhk.cuni.czmichaela.ublova@fnhk.cz

Zaměstnání


2011–dosud – lékař a odborný asistent na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

2011 – absolutorium z všeobecného lékařství na LF UK v Plzni
2012 – zahájeno postgraduální studium soudního lékařství na LF UP v Olomouci
2013 – ukončen společný základní kmen pro obor patologie
2016 – atestace z oboru soudní lékařství
2018 – doktorské studium na LF UP v Olomouci v oboru soudní lékařství – titul Ph.D.

Jiná praxe

2019–dosud – znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie


Přehled publikační aktivity

Autorka a spoluautorka 10 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích,
z toho 4 v časopisech s IF.

Specializace
 

Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství

Forenzní toxikologie

Využití moderních optických metod v soudním lékařství

 

 

 

 

 

 

www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Michaela Ublová, Ph.D.