MUDr. Petr Lacina


Kontakt:

tel.:  495 83 6828
e-maillacinap@lfhk.cuni.cz, petr.lacina@fnhk.cz

Zaměstnání


1965 – lékař na Interním oddělení v Nemocnici Broumov
1965–1966 – základní vojenská služba
1966–dosud – lékař na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

1969 – atestace 1. stupně z patologické anatomie
1972 – nástavbová atestace ze soudního lékařství

Praxe

1970–dosud znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství (zapsán u KS HK)

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Přehled publikační aktivity

Autor cca 20 vědeckých prací publikovaných v odborných periodicích.

Specializace
 

Forenzní alkohologie (1984–2009 vedoucí alkoholové laboratoře ústavu)

Dopravní medicína

 


 

www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Petr Lacina