MUDr. Dalibor Kovařík


tel.:    495 83 6826
e-mail:  dalibor.kovarik@fnhk.cz, kovarikdal@lfhk.cuni.cz

Zaměstnání


2016–dosud – lékař Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

2016 – absolutorium z všeobecného lékařství na LF UP v Olomouci
2018 – ukončen společný základní kmen pro obor patologie
2019–dosud – postgraduální doktorské studium na LF UK v Hradci Králové – obor patologie (školitel prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA)
2021 – atestace z oboru soudní lékařství

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Přehled publikační aktivity

V rámci odborných sjezdů, setkání a kongresů přednášková činnost jak pro potřeby Policie ČR, tak pro příbuzné lékařské i nelékařské obory.
Autor a spoluautor 6 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích, z toho 3 v časopise s IF (1x jako první autor, 2x jako spoluautor).
 

Specializace


Dopravní úrazy

Soudnělékařská diagnostika plynové embolie
Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství

     

www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Dalibor Kovařík