MUDr. Dalibor Kovařík


tel.:    495 83 6826
e-mail:  dalibor.kovarik@fnhk.cz, kovarikdal@lfhk.cuni.cz

Zaměstnání


2016–dosud – lékař Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

2016 – absolutorium z všeobecného lékařství na LF UP v Olomouci
2018 – ukončen společný základní kmen pro obor patologie
2019–dosud – postgraduální doktorské studium na LF UK v Hradci Králové – obor patologie (školitel prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA) 

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Přehled publikační aktivity

V rámci odborných sjezdů, setkání a kongresů přednášková činnost jak pro potřeby Policie ČR, tak pro příbuzné lékařské i nelékařské obory.
Autor 3 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích, z toho 2 v časopise s IF (2x jako první autor, 1x jako spoluautor).
 

Specializace
 
Dopravní medicína
Soudnělékařská traumatologie
Soudnělékařská diagnostika plynové embolie

     

www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Dalibor Kovařík