2012


1. HEJNA, Petr, ŠAFR, Miroslav a ZÁTOPKOVA, Lenka. The ability to act--multiple suicidal gunshot wounds. J Forensic Leg Med, 2012, 19(1), 1-6. ISSN: 1752-928X (IF 0,856

2. HEJNA, Petr, ZÁTOPKOVA, Lenka a ŠAFR, Miroslav. A fatal elephant attack. J Forensic Sci, 2012, 57(1), 267-269. ISSN: 0022-1198 (IF 1,244


3. HEJNA, Petr. Comments on sudden death due to polyarteritis nodosa. Forensic Sci Med Pathol, 2012, 8(3), 346-347. ISSN: 1547-769X (IF 2,438


4. HEJNA, Petr, ŠAFR, Miroslav, ZÁTOPKOVÁ, Lenka a STRAKA, Ľubomír. Complex suicide with black powder muzzle loading derringer. Forensic Sci Med Pathol, 2012, 8(3), 296-300. ISSN: 1547-769X (IF 2,438)


5. Hejna P, Ublová M, Straka L, Zátopková L. Nečekané vykrvácení při spontánní ruptuře varikózní žíly. Soud. lék. 2012; 57:18-21.


6. Nečas P, Hejna P. Eponymické termíny v soudním lékařství.
Soud. lék. 2012; 57:25-30.

7. Komenda J, Hejna P, Rydlo M, Novák M, Krajsa J, Racek F. Střely frangible: ranivost a klinické aspekty jejich použití.
Soud. lék. 2012; 57:21-24.

8. 
Hejna P. Mary N. Sheppard: Practical cardiovascular pathology. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:342 (IF 1.444).


9. 
HEJNA, Petr, ZÁTOPKOVÁ, Lenka a TSOKOS, Michael. The diagnostic value of synovial membrane hemorrhage and bloody discoloration of synovial fluid ("inner knee sign") in autopsy cases of fatal hypothermia. Int J Legal Med, 2012, 126(3), 415-419. ISSN: 0937-9827 (IF 2,686


10. Nečas P, Hejna P. Eponyms in forensic pathology. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:395-401 (IF 1.444).

11. TRUHLÁŘ, Anatolij, HEJNA, Petr, ZÁTOPKOVÁ, Lenka, ŠKULEC, Roman a ČERNÝ, Vladimír. Concerns about safety of the AutoPulse use in treatment of pulmonary embolism. Resuscitation, 2012, 83(6), e133-134; discussion e135. ISSN: 0300-9572 (IF 4,104

12. Kučerová Š, Hejna P, Zátopková L, Straka L. Primární a sekundární kombinovaná sebevražda. Retrospektivní studie let 1980-2009. Soud. lék. 2012; 57:51-55.

13. Hejna P. Straka L et al: Alkohologie v soudním lékařství. Soud. lék. 2012; 57:50.

14. Hejna P. Comments on complete post-mortem decapitation in suicidal hanging. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:484-485 (IF 1.444).

15. Zátopková L, Pleskot J, Ublová M, Hejna P. Come and allow you to kill yourself. Fol Soc Med Leg Slov. 2012; 2:159-162.

16. Dobiáš M, Hejna P, Filipičíková R, Fürstova J, Útrata R, Vitovják M, Hrubá K. Smrtelná poranění řidičů osobních automobilů - retrospektivní studie. Fol Soc Med Leg Slov. 2012; 2:18-22.

17. Konečná L, Drozdová E, Šafr M. Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu. Česká antropologie. 2012; 61(1):23-28. 

18. HEJNA, Petr a HAVEL, Radovan. Vehicle-assisted decapitation: a case report. Am J Forensic Med Pathol, 2012, 33(1), 73-75. ISSN: 0195-7910 (IF 0,883)

19.  HEJNA, Petr a ZÁTOPKOVÁ, Lenka. Significance of hemorrhages at the origin of the sternocleidomastoid muscles in hanging. Am J Forensic Med Pathol, 2012, 33(2), 124-127. ISSN: 0195-7910 (IF 0,883)

20. Nečas P, Hejna P. K dvojímu výročí v českém soudním lékařství. Soud. lék. 2012; 57:78-80.

21. Pleskot J, Hejna P, Zátopková L. Přijeď ke mně nechat se zabít. Krim. sb. 2012; 5:28-32.


22. Hejna P, Šafr M, Zátopková L. Suicidal decapitation by guillotine: Case report and review of the literature. J Forensic Sci. 2012; 57:1643-1645 (IF 1.524).


23. Janík M, Straka L, Krajčovič J, Stuller F, Novomeský F, Hejna P. All-terrain vehicle-related crashes among children and young adults: a systematic review of the literature with illustrative case report. Rom J Leg Med. 2012; 20:263-268. (IF 0.398)