2012


1. Hejna P, Šafr M, Zátopková L. The ability to act - multiple suicidal gunshot wounds. J Forensic Leg Med. 2012; 19:1-6. (IF 1.098)

2. Hejna P, Šafr M, Zátopková L. Fatal elephant attack. J Forensic Sci. 2012; 57:267-9 (IF 1.229)


3. Hejna P. Comments on sudden death due to polyarteritis nodosa. For Sci Med Pathol. 2012; 8:346-347 (IF 1.444).


4. Hejna P, Šafr M, Zátopková L., Straka L. Complex suicide with black powder muzzle loading derringer. For Sci Med Pathol. 2012; 8:296-300 (IF 1.444).


5. Hejna P, Ublová M, Straka L, Zátopková L. Nečekané vykrvácení při spontánní ruptuře varikózní žíly. Soud. lék. 2012; 57:18-21.


6. Nečas P, Hejna P. Eponymické termíny v soudním lékařství.
Soud. lék. 2012; 57:25-30.

7. Komenda J, Hejna P, Rydlo M, Novák M, Krajsa J, Racek F. Střely frangible: ranivost a klinické aspekty jejich použití.
Soud. lék. 2012; 57:21-24.

8.
Hejna P. Mary N. Sheppard: Practical cardiovascular pathology. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:342 (IF 1.444).


9.
Hejna P, Zátopková L, Tsokos M. The diagnostic value of synovial membrane hemorrhage and bloody discoloration of synovial fluid ("inner knee sign") in autopsy cases of fatal hypothermia. Int J Legal Med. 2012; 126:415-419 (IF 2.939).

10. Nečas P, Hejna P. Eponyms in forensic pathology. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:395-401 (IF 1.444).

11. Truhlář T, Hejna P, Zátopková L, Škulec R, Černý V. Concerns about safety of the AutoPulse use in treatment of pulmonary embolism. Resuscitation. 2012; 83:e133-134 (IF 4.177).

12. Kučerová Š, Hejna P, Zátopková L, Straka L. Primární a sekundární kombinovaná sebevražda. Retrospektivní studie let 1980-2009. Soud. lék. 2012; 57:51-55.

13. Hejna P. Straka L et al: Alkohologie v soudním lékařství. Soud. lék. 2012; 57:50.

14. Hejna P. Comments on complete post-mortem decapitation in suicidal hanging. Forensic Sci Med Pathol. 2012; 8:484-485 (IF 1.444).

15. Zátopková L, Pleskot J, Ublová M, Hejna P. Come and allow you to kill yourself. Fol Soc Med Leg Slov. 2012; 2:159-162.

16. Dobiáš M, Hejna P, Filipičíková R, Fürstova J, Útrata R, Vitovják M, Hrubá K. Smrtelná poranění řidičů osobních automobilů - retrospektivní studie. Fol Soc Med Leg Slov. 2012; 2:18-22.

17. Konečná L, Drozdová E, Šafr M. Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu. Česká antropologie. 2012; 61(1):23-28. 

18. Hejna P, Havel R. Vehicle-assisted decapitation: a case report. Am J Forensic Med Pathol. 2012; 33:73-75. (IF 0.883).

19.  Hejna P, Zátopková L. Haemorrhages at the origin of the sternocleidomastoid muscles in hanging. Am J Forensic Med Pathol. 2012; 33:124-127 (IF 0.883).

20. Nečas P, Hejna P. K dvojímu výročí v českém soudním lékařství. Soud. lék. 2012; 57:78-80.

21. Pleskot J, Hejna P, Zátopková L. Přijeď ke mně nechat se zabít. Krim. sb. 2012; 5:28-32.


22. Hejna P, Šafr M, Zátopková L. Suicidal decapitation by guillotine: Case report and review of the literature. J Forensic Sci. 2012; 57:1643-1645 (IF 1.524).


23. Janík M, Straka L, Krajčovič J, Stuller F, Novomeský F, Hejna P. All-terrain vehicle-related crashes among children and young adults: a systematic review of the literature with illustrative case report. Rom J Leg Med. 2012; 20:263-268. (IF 0.398)