2011


1.  Hejna P, Šafr M, Zátopková L. Reconstruction of devastating head injuries: a useful method in forensic pathology. Int J Legal Med. 2011; 125:587-590. (IF 2.939)

2.  Zátopková L, Hejna P. Fatal Suicidal Crossbow Injury-The Ability to Act. J Forensic Sci. 2011; 6:537-540. (IF 1.524)


3.  Hejna P. Amussat's sign in hanging--A prospective autopsy study. J Forensic Sci. 2011; 56:132-135. (IF 1.524)

4.  Nečas P, Hejna P. Využití automatického přepisu řeči v pitevním provozu. Soudní lékařství. 2011; 56:40-42.

5.  Truhlář T, Hejna P, Žabka L, Zátopková L, Černý V. Poranění hrudníku při mechanické srdeční masáži. Urgentní medicína. 2011; 1:14-19.

6. Hirt M, Vojtíšek T, Prudil L, Heinz R, Vorel F, Dvořák M, Hejna P, Beran M. Medicína trestní právo. Brno, Nakladatelství Masarykovy Univerzity, 2011.

7. Hejna P, Šafr M, Straka L. Poranění krku. In: Hirt M et al. Tupá poranění v soudním lékařství. Praha, Grada, 2011; 61-64.

8. Hejna P, Šafr M, Straka L. Poranění páteře a míchy. In: Hirt M et al. Tupá poranění v soudním lékařství. Praha, Grada, 65-95.

9. Straka L, Janík M, Komáreková I, Hejna P, Šafr M. Tupá poranění dolních končetin. In: Hirt M et al. Tupá poranění v soudním lékařství. Praha, Grada, 130-162.