2010


1. HEJNA, Petr. Multiple suicidal injuries with shotgun slugs. Int J Legal Med, 2010, 124(1), 79-82. ISSN: 0937-9827 (IF 2,939

2. Nečas P, Hejna P
K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi. Naše řeč. 2010;93:25-36.

3. Šafr M, Hejna P, Zátopková L, Fencl M, Kramář R, Aufart J. Sebevražda podomácku vyrobenou střelnou zbraní. Krim Sb. 2010;54:18-25.

4. HEJNA, Petr a REJTAROVA, Olga. Bleedings into the anterior aspect of the intervertebral disks in the lumbar region of the spine as a diagnostic sign of hanging. J Forensic Sci, 2010, 55(2), 428-431. ISSN: 0022-1198 (IF 1,159

5. Pleskot J, Hejna P, Zátopková L. Autoerotická asfyxie. Krim Sb. 2010;54:39-46.

6. HEJNA, Petr a ŠAFR, Miroslav. Shooting through clothing in firearm suicides. J Forensic Sci, 2010, 55(3), 652-654. ISSN: 0022-1198 (IF 1,159


7. 
HEJNA, Petr. A fatal leopard attack. J Forensic Sci, 2010, 55(3), 832-834. ISSN: 0022-1198 (IF 1,159

8. 
HEJNA, Petr a ŠAFR, Miroslav. An unusual zip gun suicide--medicolegal and ballistic examination. J Forensic Sci, 2010, 55(1), 254-257. ISSN: 0022-1198 (IF 1,159


9
. Hirt  M, Vojtíšek  T, Zelený M, Krajsa J, Staňková M, Fialka J, Holoubek J, Novotná-Rychtecká A, Vlčková A, Pilin A, Ondra P, Hejna P, Mudrová J,   Duchaňová S, Zedníková K, Macháček R, Černá I, Krejzlíková E, Válka I, Schneller K, Vaněrková H, Ďatko M, Novomeský F, Straka Ľ, Krajčovič J, Hajtman A, Macko V, Vorel F. Mezirepubliková česko – slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Soud Lék. 2010;55:8-9.

10. Truhlář A, Hejna P, Žabka L, Zátopková L, Černý V. Injuries caused by the autopulse and LUCAS II resuscitation systems compared to manual chest compressions. Resuscitation. 2010;81:S62. (IF 2,712)

11. ŠAFR, Miroslav a HEJNA, Petr. Střelná poranění. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 259 s. ISBN 978-80-7262-696-0.