Požadavky ke zkoušce

 


Zápočet:
Zápočet bude udělován tajemníkem ústavu v předem stanoveném termínu (vypsaném v SIS), a to za těchto podmínek:

- ukončení všech přednášek;

- absolvování praktických cvičení (viz výše), včetně případného úspěšného průběžného ověření znalostí během praktických cvičení.


Zkouška:
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je udělený zápočet. Termíny zkoušek budou vypsány v systému SIS po ukončení všech přednášek.
Závěrečná zkouška bude probíhat ústně a bude složená ze tří částí:

- zodpovězení dvou studentem vylosovaných otázek týkajících se ověření teoretických znalostí;

- jeden studentem vylosovaný výpočet teoretické hladiny alkoholu;

- hodnocení základních soudnělékařských nálezů na předložených fotografiích prezentovaných během výuky i ve webovém Atlasu (www.uslhk.cz).

 


Veškeré případné dotazy či připomínky zodpoví MUDr. Lenka Zátopková (tajemník ÚSL) nebo p. Vladana Kadeřávková (sekretariát katedry).

 

 

 

 

Seznam otázek ke zkoušce (všeobecné lékařství)


 

Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem


 

 


www.uslhk.cz » Pro studenty » Požadavky ke zkoušce