Požadavky ke zkoušce


Rigorózní zkouška ze soudního lékařství (5. ročník - všeobecné i zubní lékařství) je teoretická. Předmětem rigorózní zkoušky jsou odpovědi na dvě vylosované otázky ze seznamu otázek a výpočet v problematice forenzní alkohologie. Doplňující otázkou je poznávání a popis důležitých soudnělékařských nálezů na fotografiích, které jsou k dispozici v mutlimediálním atlasu soudního lékařství.  

 

Seznam otázek ke zkoušce (zubní lékařství)


 

Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem


 

 


www.uslhk.cz » Pro studenty » Požadavky ke zkoušce