Postgraduální studium


Pracoviště nabízí možnost postgraduálního studia (PGS) v oboru patologie – soudní lékařství s udělením akademického titulu Ph.D. (školitel doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA). Téma výzkumné práce vychází z výzkumných projektů pracoviště se zvláštním důrazem na problematiku asfyxie, střelných poranění, úmrtí v důsledku fyzikálních vlivů a na využití optických metod v soudním lékařství.

Tématické okruhy:
► optická rekognice poranění v neviditelné části spektra světla
► 3D morfologie poranění jazylky
► morfologie převodního systému srdce – náhlá srdeční smrt
► morfologické změny hypothalamu u prochlazení
► nové metody určování doby smrti

www.uslhk.cz » Pro studenty » Postgraduální studium