Zástupce přednosty


MUDr. Miroslav Šafr


tel.:  495 83 6802, 6803
e-mailsafrm@lfhk.cuni.cz, miroslav.safr@fnhk.cz


Zaměstnání


1999–2001 – lékař na Patologicko-anatomickém oddělení Nemocnice Pardubice
2001–2010 – sekundář na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové
2011–dosud – zástupce přednosty ÚSL pro LP
2011–dosud – odborný asistent ÚSL

Dosažené vzdělání, akademické a vědecké hodnosti

2002 – atestace v oboru patologická anatomie I. stupně
2005 – atestace v oboru soudní lékařství
2004–dosud – znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství (zapsán u KS HK)

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Společnost pro kriminalistiku

Přehled publikační aktivity

Autor 19 vědeckých prací v odborných periodicích, z toho 7 publikací v impaktovaných časopisech  (6x jako druhý autor, 1x jako třetí autor). Hlavní autor odborné monografie Střelná poranění (Galén, 12/2010), spoluautor a ilustrátor monografie Tupá poranění (Grada, 8/2011).

Specializace
 

Střelná poranění

Fenomenologie sebevražedného jednání

Násilná smrt v dětském věku

Vražda novorozence matkou

Syndrom týrání

Sexuální násilí


  
www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Zástupce přednosty