MUDr. Štěpánka Pohlová KučerováKontakt


tel.:   495 83 6832
e-mail: kucerovas@lfhk.cuni.cz, stepanka.kucerova@fnhk.cz

Zaměstnání


2012–dosud – lékař a odborný asistent na Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

2012 – absolutorium z všeobecného lékařství na LF UK v Hradci Králové
2013–dosud – postgraduální doktorské studium na LF UK v Hradci Králové – obor patologie (školitel doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.)
2014 – ukončen společný základní kmen pro obor patologie
2017 – atestace z oboru soudní lékařství

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie – člen revizní komise
Association for the European Cardiovascular Pathology


Stáže

2015 – Institut für Rechtsmedizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlín, Německo


Přehled publikační aktivity

V rámci odborných sjezdů, setkání a kongresů přednášková činnost jak pro potřeby Policie ČR, tak pro příbuzné lékařské i nelékařské obory.
Autorka a spoluautorka 11 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodicích, z toho 4 v časopisech s IF.


Specializace

 

Pediatrická forenzní patologie

Forenzní histopatologie

Fenomenologie sebevražedného jednání

 

 

 

 www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová