MUDr. Michaela Hanušová


tel.:    495 83 6827
e-mail: michaela.hanusova@fnhk.cz

Zaměstnání


2020–dosud – lékař Ústavu soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Akademické a vědecké hodnosti

2020 – absolutorium z všeobecného lékařství na LF UK v Hradci Králové


www.uslhk.cz » Zaměstnanci » Lékaři » MUDr. Michaela Hanušová