2023


1. Krebsová A, Pohlová Kučerová Š, Votýpka P, Peldová P, Kulvajtová M, Dohnalová P, Bílek M, Stufka V, Rücklová K, Grossová I, Wünschová H, Tavačová T, Hašková J, Segeťová M, Gřegořová A, Zoubková V, Petřková J, Dobiáš M, Makuša M, Blanková A, Veitr D, Řehulka H, Šubrt I, Pilin A, Tomášek P, Janoušek J, Kautzner J, Macek Jr. M. Post mortem vyšetření obětí náhlé srdeční smrti a navazující kaskádový rodinný screening v ČR. Cor Vasa; 2023, 65 (1): 7-22.

2. Zeman M, Pohlová Kučerová Š, Vojtíšek T, Hejna P. Standardní operační a diagnostický postup na soudnělékařských pracovištích v případech náhlé srdeční smrti (NSS) u jedinců do 40 let věku. Soud lek; 2023, 68 (1): 2-10.

3. Janík M, Straka L, Pohlová Kučerová Š, Hejna P. "Lung in the skull": A Rare But Important Autopsy Finding. Am J Forensic Med Pathol; 2023, in press (IF 1,108).

4. Pohlová Kučerová Š, Kovařík D, Vojtíšek T, Zátopková L, Janík M, Riaz R, Hejna P. Electrocuted to death: a case of an autoerotic fatality with body wrapping, anal masochism, and low abdomen mechanical stimulation. Leg Med. In press (IF 2.017).

5. Janík M, Hejna P. Letter regarding Ledinek et al.'s "Death from exsanguination due to power drill injuries in a complex suicide". Forensic Sci Med Pathol.; 2023. In press (IF 2.456).

6. Votýpka P, Krebsová A, Norambuena‑Poustková P, Peldová P, Pohlová Kučerová Š, Kulvajtová M, Dohnalová P, Bílek M, Štufka V, Rücklová K, Grossová I, Wünschová H, Tavačová T, Hašková J, Segeťová M, Štoček J, Gřegořová A, Zoubková V, Petřková J, Dobiáš M, Makuša M, Blanková A, Vajtr D, Řehulka H, Šubrt I, Pilin A, Tomášek P, Janoušek J, Kautzner J, Macek Jr. M. Post‑mortem genetic testing in sudden cardiac death and genetic screening of relatives at risk: lessons learned from a Czech pilot multidisciplinary study. In J Leg Med; 2023, in press (IF 2.791).

7. Krebsová A, Kutílková E, Zoubková V, Tavačová T, Peldová P, Piherová L, Votýpka P, Pohlová Kučerová Š, Grochová I, Gřegořová A, Žáková D, Freiberger T, Janoušek J, Novotný T, Macek M. Genetické vyšetření v kardiologii: Souhrnné vyjádření a doporučení odborníků Pracovní skupiny kardiogenetiky při ČAPK/ČKS, SLG a ČSSL a ST při ČLS JEP. Cor et Vasa; 2023, 65 (5): 798-805.  

8. Hejna P. Laudaito k příležitosti životního jubilea – 80. narozenin pana doc. MUDr. Přemysla Klíra, CSc. Soud lek; 2023, 68 (4): 43-44.