2022


1. Rücklová K, Dobiáš M, Bílek M, Pohlová Kučerová Š, Kulvajtová M, Tavačová T, Nagy I, Tomášek P. Burden of sudden cardiac death in persons aged 1-40 years in the Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2022; 30 (1): 58-54. (IF 1,163).

2. Pohlová Kučerová Š, Krebsová A, Votýpka P, Peldová P, Kulvajtová M, Dohnalová P, Bílek M, Stufka V, Rücklová K, Grossová I, Wünschová H, Tavačová T, Hašková J, Segeťová M, Gřegořová A, Zoubková V, Petřková J, Dobiáš M, Makuša M, Blanková A, Veitr D, Řehulka H, Šubrt I, Pilin A, Tomášek P, Janoušek J, Kautzner J, Macek Jr. M. Výstupy multicentrické studie příčin náhlé srdeční smrti (SCD) v České republice a primární prevence srdeční zástavy u příbuzných. Soud lek. 2022; 67 (2): 10-24.

3. Krebsová A, Pohlová Kučerová Š. Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti: česká zkušenost a možnost zapojení urgentní medicíny do multidisciplinárního procesu. Urg med. 2022. In press.

4. Stejskal V, Karalko M, Smolak P, Hanušová M, Šteiner I. Medial degeneration and atherosclerosis show discrete variance around the circumference of ascending aorta aneurysms. Virchows Arch. 2022; 481(5):731-738.