2022


1. Rücklová K, Dobiáš M, Bílek M, Pohlová Kučerová Š, Kulvajtová M, Tavačová T, Nagy I, Tomášek P. Burden of sudden cardiac death in persons aged 1-40 years in the Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2022; 30 (1): 58-54. (IF 1,163).