2019


1. Hejna P, Bohnert M, Janík M. Unique thermal destruction of the body following suicidal burning. Forensic Sci Med Pathol2019 Jan 16. doi: 10.1007/s12024-018-0076-6. (IF 2.027)


2. Hirt M, Vorel F, 
Hejna P a kol. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2019, 168 s. ISBN: 978-80-247-1979-5