2019


1. Hejna P, Bohnert M, Janík M. Unique thermal destruction of the body following suicidal burning. Forensic Sci Med Pathol2019 Jan 16. doi: 10.1007/s12024-018-0076-6. (Q2; IF 1.815).

2. Kučerová Š, Zátopková L, Vojtíšek T, Ublová M, Hejna P. An unplanned complex suicide by multiple blank cartridge gunshots and cutting. J Forensic Sci. 2019; 64:616-621. (Q3; IF 1.438).


3. Hirt M, Vorel F, 
Hejna P a kol. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2019, 168 s. ISBN: 978-80-247-1979-5.

4. Janík M, Krajčovič J, Novomeský L, Straka L, 
Hejna PWheelchair-assisted ligature strangulation. An unusual suicide by a quadriparetic. Am J Forensic Med Pathol. 2019; in press. ISSN: 0195-7910. (Q4; IF 0.539).

5. Novotný V, Frišhons J, Hejna P, Šafr M, Kislov MA. Kratkaja istorija virtual'noj autopsii v Čechii. Russ J Forensic Med. 2019; 5:53-54. ISSN: 2411-8729.


6. Kučerová Š, Zátopková L, Mžik M, Šesták V, Hejna PCestování branou smrti tam a zpět: Zneužívání veterinárních léčiv s fatálním koncem. In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva. 1919–2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2019. s. 283–287. ISBN 978-80-223-4715-0.

7. Hejna P
. XXIII. Vědecká konference LF a FN HK. SCAN. 2019; 2:14-15. ISSN 1211-295X.


8. Straka L, Janík M, Hejna P. Asphyxiated while hunting for treasure: an unusual geocaching fatality. Forensic Sci Med Pathol2019 Jun 22. doi: 10.1007/s12024-019-00125-2. (Q2; IF 1.815).

9. 
Trlica J, Kučerová Š, Kočová E, Kočí J, Habal P, Raupach J, Guňka I, Nechvátal L, Páral J, Šimek J, Šmejkal K, Frank M, Dědek T. Deceleration thoracic aortic ruptures in trauma center level I areas: a 6-year retrospective study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Jan 8. doi: 10.1007/s00068-018-01063-4. (Q2; IF 1.781).

10. Kovařík D, Pleskot J. Museli zemřít? (Fenomenologie sebevražd dětí a dospívajících). Krim Sb. 63:58-65.

11. 
Kerbacher S, Pfeifer M, Riener-Hofer R, Berzlanovich A , Eogan M, Mihic AG, Haring G , Hejna P, Höller J, Hostiuc S, Klintschar M, Kovac P, Krauskopf A, Leski S, Malacka M, Schwark T, Sprenger H, Verzeletti A,  Nuno Vieira D, Wolf S, Yen K. Overview of clinical forensic services in various countries of the European Union. Forensic Sci Res. 2019. e-pub.