2019


1. Hejna P, Bohnert M, Janík M. Unique thermal destruction of the body following suicidal burning. Forensic Sci Med Pathol2019 Jan 16. doi: 10.1007/s12024-018-0076-6. (IF 2.027).


2. Hirt M, Vorel F, 
Hejna P a kol. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2019, 168 s. ISBN: 978-80-247-1979-5.

3. Janík M, Krajčovič J, Novomeský L, Straka L, 
Hejna PWheelchair-assisted ligature strangulation. An unusual suicide by a quadriparetic. Am J Forensic Med Pathol. 2019; in press. ISSN: 0195-7910. (IF 0.643).

4. Novotný V, Frišhons J, Hejna P, Šafr M, Kislov MA. Kratkaja istorija virtual'noj autopsii v Čechii. Russ J Forensic Med. 2019; 5:53-54. ISSN: 2411-8729.


5. Kučerová Š, Zátopková L, Mžik M, Šesták V, Hejna PCestování branou smrti tam a zpět: Zneužívání veterinárních léčiv s fatálním koncem. In: 100 rokov Ústavu súdneho lekárstva. 1919–2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2019. s. 283–287. ISBN 978-80-223-4715-0.