2018


1. Bíl M, Andrášik R, Dobiáš M, Bílová M, Hejna P. Cycling fatalities: When a helmet is useless and when it might save your life. Safety Sci. 2018; 105:71-76 (IF 2.246).

2. Janík M, Hejna P, Straka Ľ, Krajčovič J, Novomeský F. Strangulation of the heart presenting as sudden cardiac death: A deadly but forgotten complication of epicardial pacing device. Leg Med. 2018; DOI: 10.1016/j.legalmed.2018.04.001 (IF 1.276).


3. Zátopková L, Janík M, Urbanová P, Motlová J, Hejna P. Laryngohyoid fractures in suicidal hanging: A prospective autopsy study with an updated review and critical appraisal. Forensic Sci Int. 2018; DOI: 10.1016/j.forsciint.2018.05.043 (IF 1.974).

4. Kučerová Š, Zátopková L, Vojtíšek T, Ublová M, Hejna P. An unplanned complex suicide by multiple blank cartridge gunshots and cutting. J Forensic Sci. 2018; DOI: 10.1111/1556-4029.13881 (IF 1.184).


5. Šafr M, Ublová M
, Markovič J. Pitva - pádný důvod setkávání soudních lékařů a orgánů činných v trestním řízení. Soud Lek. 2018; 63:29-30. ISSN: 1210-7875