Sylaby


ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 2020/2021

Vyučující:
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
MUDr. Miroslav Šafr
MUDr. Lenka Zátopková, Ph.D.
MUDr. Michaela Ublová, Ph.D.
MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová
MUDr. Dalibor Kovařík
MUDr. Michaela Hanušová


Přednášky:
Dušení. Náhlá úmrtí. Náhlá smrt kojenců a malých dětí. SIDS. Identifikace. Poškození zdraví a smrt nízkou teplotou. Poškození zdraví a smrt vysokou teplotou. Poranění elektrickým proudem. Zobrazovací metody v soudním lékařství. Syndrom týraného dítěte. Těhotenství ze soudnělékařského hlediska. Sexuální násilí. Dopravní nehody.


Praktická cvičení:

Soudní lékařství. Koncepce oboru. Prohlídka mrtvé osoby lékařem. Druhy pitev. Spolupráce lékaře s Policií ČR. Lékař jako znalec. Znalecká činnost. Posmrtné změny. Stanovení doby smrti. Vitální reakce.
Alkohol a alkoholické nápoje. Otrava etyl- a metylalkoholem (resorpce, eliminace, alkoholová křivka). Vliv alkoholu na řidiče, vyšetření řidiče, protokol o lékařském vyšetření ke zkoušce na alkohol v krvi, odběr materiálu. Vyšetřovací metody k průkazu alkoholu, kritické hladiny, výpočet hladiny alkoholu, princip Widmarkovy metody a plynové chromatografie, výpočet z požitého množství alkoholu a zpětný propočet.
Soudnělékařská traumatologie. Poranění tupým předmětem. Poranění ostrým předmětem – rány řezné, sečné a bodné. Kousnuté rány.
Střelná poranění. Základní terminologie (náboj, balistika vnitřní, vnější a cílová). Morfologie střelného poranění. Vstřel, výstřel, střelný kanál. Prohlídka místa činu a pitva při střelném poranění.
Základní soudnělékařská terminologie. Demonstrační pitva. Zajímavé případy z praxe.


E-learning (moodle 2):

1.       Laboratorní metody v soudním lékařství.

2.       Medicínské právo.

3.       Elektronické studijní opory – přehled.


Webová aplikace:

      1. Atlas soudního lékařství (www.uslhk.cz) - přihlašovací údaje budou sděleny během výuky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uslhk.cz » Pro studenty » Sylaby