Sylaby


Všeobecné lékařství (5. ročník - letní semestr).
Zubní lékařství (5. ročník - zimní semestr).
 

Přednášky, praktická cvičení
Přednášející, vedoucí praktických cvičení
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
MUDr. Miroslav Šafr
MUDr. Štěpánka Kučerová
MUDr. Michaela Ublová
MUDr. Lenka Zátopková

 

 

Číslo

Přednášky - téma

Přednášející

Délka

1   

Dušení.

Hejna

2   

Dopravní nehody.

Šafr

3   

Náhlé úmrtí.

Hejna

4   

Náhlá smrt kojenců a malých dětí.

Hejna

5   

Identifikace.

Šafr

6   

Poškození zdraví a smrt při působení nízké teploty.

Hejna

7   

Poškození zdraví a smrt vysokou teplotou.

Šafr

8   

Poranění elektrickým proudem.

Hejna

9   

Zobrazovací metody v soudním lékařství.

Hejna

10   

Syndrom týraného dítěte. Těhotenství ze SL hlediska.

Šafr

11   

Sexuální násilí.

Šafr

 

 

Číslo
Praktické cvičení - téma

1  

Soudní lékařství. Koncepce oboru. Prohlídka zemřelé osoby lékařem. Druhy pitev. Spolupráce    lékaře s PČR. Lékař jako znalec. Znalecká činnost. Prohlídka živých osob soudním lékařem.

2  

Posmrtné změny. Stanovení doby smrti. Vitální reakce.

3  

Alkohol a alkoholické nápoje, otrava etylalkoholem (resorpce, eliminace, alkoholová křivka). Vliv alkoholu na řidiče, vyšetření řidiče, protokol o lékařském vyšetření ke zkoušce na alkohol v krvi, odběr materiálu. Vyšetřovací metody k průkazu alkoholu, kritické hladiny, výpočet hladiny alkoholu (princip Widmarkovy metody a plynové chromatografie, detalkol, bilanční a zpětný propočet).

4  

Soudnělékařská traumatologie. Poranění tupým předmětem (oděrky, podkožní krevní výrony, tržné a tržnězhmožděné rány). Poranění ostrým předmětem (rány řezné, sečné a bodné). Kousnuté rány.

5  

Střelné poranění. Náboj, balistika vnitřní, vnější a cílová. Morfologie střelného poranění (vstřel,    výstřel, střelný kanál). Prohlídka místa činu a pitva při střelném poranění. Indicie sebevraždy.

6  

Medicína a trestní právo. Ublížení a těžká újma na zdraví. Pracovní úraz. Odškodnění za          bolest. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

 

Poznámky:

 

Prezence: Posluchač má povolenu jednu absenci na praktických cvičení.

 

Zkouška: Podmínkou je udělení zápočtu.

 

 

 

 

www.uslhk.cz » Pro studenty » Sylaby