Sylaby


Všeobecné lékařství (5. ročník - letní semestr).
Zubní lékařství (5. ročník - zimní semestr).
 


Vyučující:

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
MUDr. Miroslav Šafr
MUDr. Lenka Zátopková
MUDr. Michaela Ublová
MUDr. Štěpánka Kučerová
MUDr. Dalibor Kovařík

Přednášky:

Dušení. Dopravní nehody. Náhlá úmrtí. Náhlá smrt kojenců a malých dětí. SIDS. Identifikace. Poranění nízkou teplotou. Poranění vysokou teplotou. Poranění elektrickým proudem. Zobrazovací metody v soudním lékařství. Syndrom týraného dítěte. Těhotenství ze soudnělékařského hlediska. Sexuální násilí. 


Praktická cvičení:

Soudní lékařství. Koncepce oboru. Prohlídka mrtvé osoby lékařem. Druhy pitev. Spolupráce lékaře s Policií ČR. Lékař jako znalec. Znalecká činnost. Prohlídka živých osob soudním lékařem. Posmrtné změny. Stanovení doby smrti. Vitální reakce.

Alkohol a alkoholické nápoje. Otrava etyl- a metylalkoholem (resorpce, eliminace, alkoholová křivka). Vliv alkoholu na řidiče, vyšetření řidiče, protokol o lékařském vyšetření ke zkoušce na alkohol v krvi, odběr materiálu. Vyšetřovací metody k průkazu alkoholu, kritické hladiny, výpočet hladiny alkoholu, princip Widmarkovy metody a plynové chromatografie, výpočet z požitého množství alkoholu a zpětný propočet.

Soudnělékařská traumatologie. Poranění tupým předmětem. Poranění ostrým předmětem – rány řezné, sečné a bodné. Kousnuté rány.

Střelná poranění. Základní terminologie (náboj, balistika vnitřní, vnější a cílová). Morfologie střelného poranění. Vstřel, výstřel, střelný kanál. Prohlídka místa činu a pitva při střelném poranění.

Základní soudnělékařská terminologie. Základy forenzní toxikologie. Demonstrační pitva na pitevním sále. Zajímavé případy z praxe.

Posluchač má povolenu jednu absenci na praktických cvičeních, která jsou povinná. V případě většího počtu absencí je student povinen vypracovat odbornou přehledovou práci na zadané soudnělékařské téma, a to v rozsahu 5 - 12 stran (písmo Times New Roman, vel. 12, řádkování 2). Práce by měla splňovat základní pravidla odborné přehledové práce včetně případných citací.  Práce musí být odevzdána tajemníkovi ústavu minimálně 10 dní před vypsaným termínem zkoušky; zápočet bude v tomto případě udělen až po vyhodnocení práce. V případě delší dobu trvající lékařsky potvrzené absence ze zdravotních důvodů bude tato řešena individuálně po dohodě s tajemníkem ústavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uslhk.cz » Pro studenty » Sylaby