Doporučená literatura

 

Povinná:

1. Hottmar, P.: Soudní lékařství - vybrané kapitoly. Karolinum, Praha, 2003.

2. Sokol, M. a kol.: Soudní lékařství a toxikologie pro vojenské lékaře. FVZ, Hradec Králové, 2010.

3. Hirt, M. a kol.: Medicína a trestní právo. Masarykova Univerzita, Brno, 2011.

 

Doporučená:

1. Vorel, F. (ed) a kol.: Soudní lékařství. Grada, Praha, 1998.

2. Šafr, M., Hejna, P.: Střelná poranění. Galén, Praha, 2010. 

3. Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně. Galén, Praha, 2010.

4. Hirt, M. a kol.: Tupá poranění v soudním lékařství. Grada, Praha, 2011.

www.uslhk.cz » Pro studenty » Doporučená literatura