Doporučená literatura

 

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ 2019/2020

Povinná literatura:

M. Sokol a kolektiv: Soudní lékařství a toxikologie pro vojenské lékaře, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, 2010.
P. Hottmar: Soudní lékařství, Karolinum, Praha, 2003.

Doporučená literatura:
M. Hirt a kolektiv: Soudní lékařství I. díl, Grada, Praha 2015.
M. Hirt, F. Vorel a kolektiv: Soudní lékařství II. díl, Grada, Praha 2016.
M. Šafr, P. Hejna. Střelná poranění, Galén, Praha 2010.


E-learning (moodle 2):
Laboratorní metody v soudním lékařství

Medicínské právo
Elektronické studijní opory
přehled

Webová aplikace
Atlas soudního lékařství (www.uslhk.cz)

www.uslhk.cz » Pro studenty » Doporučená literatura