Doporučená literatura

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 2018/2019

Povinná literatura:

M. Hirt a kolektiv: Soudní lékařství I. díl, Grada, 2015.

M. Hirt, F. Vorel a kolektiv: Soudní lékařství II. díl, Grada, 2016.

M. Sokol a kolektiv: Soudní lékařství a toxikologie pro vojenské lékaře, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, 2010.

M. Hirt a kolektiv: Medicína a trestní právo, Masarykova univerzita Brno, 2011.

P. Hottmar: Soudní lékařství, Karolinum, Praha, 2003.

Doporučená literatura:

M. Šafr, P. Hejna. Střelná poranění, Galén, Praha 2010.

M. Balíková. Forenzní a klinická toxikologie, Galén, Praha, 2007
.

 


E-learning (moodle 2):
Laboratorní metody v soudním lékařství

Medicínské právo
Elektronické studijní opory
přehled

Webová aplikace
Atlas soudního lékařství (www.uslhk.cz)

www.uslhk.cz » Pro studenty » Doporučená literatura