Doktorské studium (Ph.D.)


Pracoviště nabízí možnost postgraduálního studia (PGS) v oboru patologie – soudní lékařství s udělením akademického titulu Ph.D. (školitel prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA). Téma výzkumné práce vychází z výzkumných projektů pracoviště se zvláštním důrazem na problematiku asfyxie, střelných poranění, úmrtí v důsledku fyzikálních vlivů a na využití optických metod v soudním lékařství.

Tematické okruhy:
► využití UV a IR fotografie v soudnělékařské praxi
► mikromorfologie zlomenin jazylky a hrtanové kostry 
► benefity pmCT vyšetření v soudnělékařské diagnostice
► pathobiochemie a morfologie chladového stresu

www.uslhk.cz » Pro studenty » Doktorské studium (Ph.D.)