Ústav soudního lékařství v Hradci Králové


Vítáme Vás na webových stránkách Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Účelem tohoto komunikačního média je představit naše pracoviště široké odborné veřejnosti, informovat o aktuálním dění, plánovaných i již ukončených akcích, a v neposlední řadě poskytnout nezbytné informace pro laickou veřejnost.


Náplň činnosti ústavu je definována v sekci Pracoviště, v záložce Zaměstnanci je představen personál ústavu. V oddíle Pro veřejnost jsou uvedeny nezbytné informace týkající se postupu pozůstalých při úmrtí, včetně odkazů na klíčové dokumenty.

Na stránce Pro studenty jsou shrnuty základní požadavky k rigorózní zkoušce ze soudního lékařství, uvedeny výukové materiály a studijní opory včetně seznamu doporučené studijní literatury. V sekci Věda a výzkum je prezentován vědecký program našeho pracoviště, probíhající granty, studie, informace o mezinárodní vědecké spolupráci aj. Stránka Publikace informuje o prestižních a zajímavých publikacích našeho pracoviště.


Odkaz Fotogalerie představuje Ústav soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové všem, kteří jej chtějí poznat nejen textem, ale i obrazem.
  
Věříme, že Vám tyto stránky nabídnou informace, které hledáte. Naší snahou je web pracoviště nadále rozvíjet a obohacovat ke spokojenosti jeho čtenářů.

 

 doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA

přednosta ústavu